Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Фахівці
  4. Інспектор з енергонагляду

Інспектор з енергонагляду

Завдання та обов’язки. Наглядає за технічним станом електричних пристроїв підвідомчих структурних підрозділів, дотриманням правил технічної експлуатації пристроїв споживачів, правил охорони праці під час експлуатації електричних пристроїв. Контролює раціональне і ефективне використання електричної енергії, дотримання і виконання завдань з її економії, проведення заходів, які забезпечують безпечне обслуговування, ремонт та експлуатацію електричних пристроїв.

Бере участь у прийманні електропристроїв і експлуатації після закінчення робіт капітального будівництва або ремонту, в розслідуванні аварій і випадків травматизму, які пов’язані з експлуатацією електричних пристроїв у структурних підрозділах. Готує технічну інформацію з раціонального використання електричної енергії з урахуванням передового досвіду. Бере участь у проведенні необхідних заходів, що пов’язані з випробовуванням обладнання та впровадженням його в експлуатацію, а також готує необхідні відгуки та висновки.

Вивчає і аналізує необхідну інформацію, технічні дані, показники і підсумки роботи, узагальнює, систематизує і здійснює необхідні розрахунки. Надає методичну і практичну допомогу під час реалізації проектів, планів і договорів. Здійснює експертизу технічної документації, встановлює причини недоліків та несправностей в роботі обладнання, вживає заходів до їх усунення і підвищення ефективності його використання. Наглядає за дотриманням встановлених вимог, діючих норм і стандартів. Організовує роботу з підвищення науково-технічних знань працівників.

Повинен знати: розпорядження, вказівки та накази органів вищого рівня, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з експлуатації, обслуговування електропристроїв і електропостачання; технічні характеристики, конструктивні особливості та режими роботи енергетичного обладнання, пристроїв, які використовують енергію; Правила будови електроустановок; Правила технічної експлуатації електропристроїв споживачів; Інструкцію з технічного обслуговування і ремонту пристроїв електропостачання; положення про відомчий нагляд на залізничному транспорті; Правила безпеки працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях ; порядок планування, обліку та звітності, витрат електроенергії; порядок укладання договорів на відпускання електроенергії споживачам; передовий вітчизняний і світовий досвід в галузі енергетичного забезпечення виробництва; встановлені тарифи на електричну енергію; місцеві і спеціальні інструкції у межах своїх обов’язків; основи економіки, організації праці і управління; основи трудового законодавства України; положення про порядок розслідування та облік нещасних випадків; Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту ; правила внутрішнього трудового розпорядку; положення про робочий час і час відпочинку працівників залізничного транспорту; правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Старший інспектор з енергонагляду: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи на посаді інспектора з енергонагляду — не менше 2 років. Інспектор з енергонагляду: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору