Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Фахівці
  4. Інспектор з охорони природи

Інспектор з охорони природи

Завдання та обов’язки. Контролює дотримання чинного законодавства, вказівок, інструкцій, правил, норм і нормативів з охорони природи. Розробляє проекти перспективних і річних планів з охорони природи, контролює їх виконання. Бере участь у підготовці технічних завдань на проектування нових, розширення і реконструкцію діючих виробництв і об’єктів з урахуванням вимог раціонального використання природних ресурсів і охорони природи. Готує пропозиції з організації робіт, що направлені на запобігання забруднення навколишнього середовища шкідливими речовинами. Визначає економічну ефективність заходів з охорони навколишнього середовища від забруднення.

Дає оцінку економічній шкоді, що завдає залізничний транспорт народному господарству. Контролює дотримання технологічних режимів природоохоронних об’єктів, правил охорони природи, стан навколишнього середовища на території району. Складає технологічні регламенти, графіки аналітичного контролю, паспорти, інструкції та іншу технологічну документацію. Бере участь у перевірці відповідності технічного стану обладнання вимогам охорони навколишнього середовища. Сприяє впровадженню нових технологічних процесів, нової техніки, проведенню науково-дослідних робіт з очищення промислових стічних вод, запобігання забруднення навколишнього середовища, викидів шкідливих речовин у атмосферу, зменшення або повного ліквідування технологічних відходів раціонального використання земельних і водних ресурсів і режимів виробництва, що забезпечує охорону навколишнього середовища.

Аналізує положення на залізничному транспорті з охорони природи, виявляє основні проблеми і готує пропозиції щодо ефективності проведення цієї роботи. Складає встановлену звітність щодо виконання заходів з охорони природи, бере участь в роботі комісії з перевірки діяльності підприємства з охорони природи і готує пропозиції щодо ефективних шляхів проведення цієї роботи.

Повинен знати: Закон про залізничний транспорт України ; законодавчі, нормативні і правові акти, накази, вказівки і розпорядження органів вищого рівня та інші керівні матеріали з охорони природи і раціонального використання природних ресурсів; Закон “Про охорону навколишнього середовища” ; виробничу та організаційну структуру підприємства; технологічний процес підприємства; основні знання про природоохоронні установки і споруди; порядок і методи контролю щодо дотримання встановлених вимог з охорони природи; методи розрахунку економічної ефективності природоохоронних заходів, що здійснюються, та оцінки економічної шкоди; засоби контролю відповідності технічного стану обладнання підприємства вимогам охорони навколишнього середовища; діючі норми і правила з охорони навколишнього середовища; передовий вітчизняний і світовий досвід; методи і форми пропаганди та інформації; порядок обліку і складання звітності; Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту ; основи економіки, організації праці і виробництва; правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації: для спеціаліста — без вимог до стажу роботи, для бакалавра, молодшого спеціаліста — стаж роботи за професією не менше 1 року.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору