Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Фахівці
  4. Ревізор з контролю доходів та витрат

Ревізор з контролю доходів та витрат

Завдання та обов’язки. Здійснює відповідно до діючих інструкцій і положень ревізії фінансово-господарської діяльності підприємств та їх підрозділів. Контролює достовірність обліку грошових коштів, що надходять, товарно-матеріальних цінностей і основних фондів, своєчасне відображення у бухгалтерському обліку операцій, які пов’язані з їх рухом; організацію забезпечення схоронності вантажу, багажу і документів суворої звітності. Запобігає утворенню втрат і виявляє втрати доходів від перевезень пасажирів, вантажу і багажу.

Контролює правильне витрачання грошових коштів, дотримання кошторису витрат, проведення заходів щодо забезпечення зберігання державної власності і дотримання залізничними станціями встановленого порядку виконання фінансових і комерційних операцій. Здійснює контроль за повним, правильним і своєчасним нарахуванням і надходженням доходів. Перевіряє порядок складання звітності на підставі первинних документів, організацію проведення інвентаризацій і бухгалтерського обліку. Своєчасно оформлює акти ревізій, готує пропозиції і висновки щодо їх результату і подає їх у відповідні інстанції для вживання необхідних заходів.

Бере участь в розробленні і здійсненні заходів, що направлені на підвищення ефективності використання державних коштів. Інструктує причетних працівників з питань ведення фінансових операцій і складання звітності. Систематично вивчає інструкції, вказівки і друковані видання з питань документальних ревізій, бухгалтерського обліку і фінансування. Вивчає передовий досвід роботи ревізорів і використовує його в практичній діяльності.

Повинен знати: Статут залізниць України ; Правила перевезень пасажирів, вантажу і вантажобагажу; Інструкцію з контролю доходів на залізничному транспорті; Інструкцію з ведення станційної комерційної звітності та інші інструкції та вказівки з фінансової і комерційної діяльності; постанови, розпорядження, вказівки органів вищого рівня, методичні, нормативні матеріали з фінансово-господарської діяльності і організації бухгалтерського обліку, складання звітності; порядок проведення документальних ревізій і перевірок; форми і методи бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності; основи організації механізованого оброблення економічної інформації; фінансове і господарське законодавство; основи економіки і організації управління виробництвом; правила внутрішнього трудового розпорядку; основи трудового законодавства України; положення про робочий час і час відпочинку працівників залізничного транспорту України; правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Старший ревізор: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією ревізора — не менше 1 року. Ревізор: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації: для спеціаліста — стаж роботи за професією не менше 2 років, для бакалавра — не менше 3 років.

Створіть краще резюме всього за кілька хвилин і робота Вашої мрії знайдеться швидше!

Створити резюме

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору