Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Фахівці
  4. Ревізор комерційний. Ревізор комерційний дорожній

Ревізор комерційний. Ревізор комерційний дорожній

Завдання та обов’язки. Здійснює ревізії станцій, де виконуються вантажні і комерційні операції та перевірки механізованих дистанцій навантажувально-розвантажувальних робіт і комерційних операцій, відправників вантажу і одержувачів вантажу в частині, що стосується безпеки руху поїздів під час перевезень вантажу, схоронність вантажу, що перевозиться, доходів залізниць, домагаючись на місці негайного усунення виявлених недоліків. Розкриває і вимагає усунення порушень Статуту залізниць України, Правил перевезень вантажів.

Технічних умов навантаження і кріплення вантажу, Правил технічної експлуатації залізниць України, посадових інструкцій, трудової і технологічної дисципліни, наказів, вказівок Укрзалізниці, управління залізниць, що пов’язані з вантажною і комерційною роботою. Перевіряє разом з відповідними фахівцями стан вантажних об’єктів на станції, вагові прилади, пристрої огорожі, освітлення, охоронно-пожежної сигналізації, вантажопідйомних механізмів і машин, бере участь у службовому розслідуванні комерційних браків, що виникають у разі порушень правил перевезень вантажів, технічних умов навантаження і кріплення вантажів, виявляє причини їх виникнення. Бере участь в розробленні і здійсненні необхідних заходів щодо запобігання повторення порушень. Контролює своєчасне усунення причин та умов, що спричиняють несхоронні перевезення, порушення, які погрожують безпеці руху поїздів і втрачання доходів.

Періодично перевіряє правильне навантаження і кріплення вантажів відправниками і механізованими дистанціями навантажувально-розвантажувальних робіт. Під час виявлення порушень схем навантаження і кріплення вантажів, що погрожують безпеці руху поїздів і схоронності вантажів, що перевозяться, вживає заходів щодо їх недопущення, усунення порушень, відсторонює від роботи осіб, що допустили порушення під час навантаження і кріплення вантажів. Бере участь в роботі комісії з періодичної перевірки знань працівниками залізничного транспорту Статуту залізниць України, Правил технічної експлуатації залізниць України, Правил перевезень вантажів та інших інструкцій, наказів, вказівок і положень Укрзалізниці.

Старший комерційний ревізор перевіряє і узагальнює роботу комерційних ревізорів, організовує обмін досвідом і розробляє пропозиції щодо удосконалення діяльності комерційних ревізорів. На підставі аналізу стану безпеки руху поїздів, схоронності вантажів, що перевозяться, а також ревізій, що проводяться, розробляє організаційно-технічні заходи щодо запобігання випадків браку у поїзній і маневровій роботі у вантажному господарстві та забезпечення схоронності матеріальних цінностей. Ревізор дорожній комерційний організовує роботу ревізорів за планом комплексних ревізій, що затверджений начальником залізниці. Проводить комплексні і цільові перевірки організації вантажної і комерційної роботи у підрозділах залізниці, що пов’язані з цією діяльністю.

Проводить ревізії стану роботи станцій, та інших підприємств і організацій залізничного транспорту, промислових підприємств, які мають під’їзні колії, і знаходяться у межах залізниці, в частині забезпечення безпеки руху поїздів, схоронності вантажів, які перевозяться, виконання планів перевезень вантажів і раціонального використання рухомого складу, Контролює правильне ведення актово-претензійної і розшукової роботи, виконання розрахунків під час розроблення схем розміщення і кріплення вантажів, перевезення яких не передбачене технічними умовами навантаження і кріплення вантажів, а також систематично перевіряє виконання вимог Правил перевезення вантажів відправниками, механізованими дистанціями навантажувально-розвантажувальних робіт. Сприяє розповсюдженню передових методів роботи, що направлені на вирішення найбільш актуальних задач щодо забезпечення безпеки руху поїздів і схоронності вантажів, що перевозяться, підвищенню доходів та зниженню витрат.

Повинен знати: Закон про залізничний транспорт України ; Статут залізниць України ; Правила технічної експлуатації залізниць України ; Інструкцію з сигналізації на залізницях України за колом своїх обов’язків; Угоду про міжнародне вантажне сполучення ; накази, вказівки, інструкції, нормативні матеріали та інші керівні документи згідно з колом своїх обов’язків; Тарифний посібник з перевезень вантажів; порядок і технологію зважування вантажів; державні стандарти на тару та упакування; діловодство з комерційних актів, порядок ведення технічної і комерційної документації, встановлені форми звітності і порядок їх складання, економіку і організацію виробництва, основи трудового законодавства; правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Старший ревізор: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи на посаді ревізора — не менше 2 років. Ревізор: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста — без вимог до стажу роботи, для бакалавра — стаж роботи на посаді, пов’язаній з комерційною роботою — не менше 2 років.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору