UARU
Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Технічні службовці
  4. Оператор станційного технологічного центру оброблення поїзної інформації та перевізних документів

Оператор станційного технологічного центру оброблення поїзної інформації та перевізних документів

Завдання та обов’язки. Приймає, обробляє і передає інформацію щодо поїздів, вагонів, вантажів. Проводить натурну перевірку номерів вагонів у поїздах, їх умовну розмітку. Перевіряє відповідність перевізних документів даним телеграми — натурного листа та сітьовій розмітці вагонів. Коректує телеграму — натурний лист поїзда і сортувальний лист відповідно до результатів перевірки. Веде безперервний номерний облік наявності і розташування вагонів на коліях станції, підрахунок довжини і ваги накопичуваних груп вагонів.

Складає натурний лист поїзда. Підбирає і пакетує перевізні документи, забезпечує їх схоронність. Перевіряє за документами дотримання встановлених норм прикриття вагонів, ваги і довжини поїздів, терміну доставки вантажу, пересування спеціального рухомого складу і вагонів з вантажем особливого призначення. Отримує з ЕОМ довідки і технологічні документи на поїзди, кодує дані вагонів, вантажу та вантажоотримувача. Веде встановлені форми станційної звітності та обліку вагонного парку, а також переходу вагонів між залізницями і дирекціями залізничних перевезень. Складає акти загальної форми, оформляє переадресування вагонів.

Повинен знати: Правила технічної експлуатації залізниць України ; Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України; накази та вказівки згідно з колом обов’язків; технічно-розпорядний акт і технологічний процес роботи станції, правила складання натурного і сортувального листа, систему нумерації вагонів, єдину сітьову умовну розмітку вагонів, план формування поїздів, порядок кодування даних про вагони, вантаж, вантажоотримувачів, розклад руху поїздів; порядок приймання, складання і передавання інформаційних макетів, порядок роботи ЕОМ, телетайпів, радіостанцій; правила приймання, зберігання, здавання і конвертування перевізних документів, порядок складання облікових і звітних форм; Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту ; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту; положення про робочий час і час відпочинку працівників залізничного транспорту.

Кваліфікаційні вимоги. Старший оператор станційного технологічного центру оброблення поїзної інформації і перевізних документів: повна загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві. Стаж роботи на посаді оператора — не менше 2 років.

Оператор станційного технологічного центру оброблення поїзної інформації і перевізних документів: повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Примітка. Посада старшого оператора вводиться за умови керування групою операторів.


Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору