UARU
Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Робiтники
  4. Електромонтер тягової пiдстанцiї

Електромонтер тягової пiдстанцiї

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує оперативне переключення в електроустановках під керівництвом електромонтера більш високої кваліфікації. Зачищає і змащує контакти апаратури. Ремонтує інструмент, пристрої, інвентар, захисні засоби, переносні заземлення, апаратуру освітлення, магнітні пускачі. Виконує роботи з підтримання приміщення і території підстанції в належному стані. Отримує і складає матеріали.

Повинен знати: будову і призначення обладнання підстанції; властивості матеріалів, які застосовуються під час ремонту обладнання підстанції; порядок оперативних переключень; правила користування електричним інструментом; призначення і порядок застосування захисних і монтажних пристроїв; елементарні знання з електротехніки.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.


3-й розряд

Завдання та обов’язки. Розбирає та складає електродвигуни, насоси, вимикачі, контактори та іншу апаратуру тягової підстанції. Здійснює фільтрування та взяття проб мастила. Перебирає дугогасильні камери швидкодіючих автоматів з виготовленням азбоцементних перегородок. Здійснює монтаж електричного освітлення на підстанції. Армує ізолятори. Заготовляє і згинає шини, спуски, перемички. З’єднує, окінцьовує, паяє та приєднує проводи і кабелі. Фарбує шини, фланці, ізолятори, кабелі, металеві конструкції корпусів вимикачів, камери розподільчих пристроїв. Перевіряє стан заземлюючих пристроїв, вимірює опір ізоляції мегометром.

Повинен знати: електричну і монтажну схему електрообладнання підстанцій, найменування і призначення електрообладнання; розподільчі пристрої, основні види кріпильних деталей, арматури, марки проводів і кабелів, які використовуються на підстанціях; основний електричний інструмент; основні поняття з електроніки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією електромонтера тягової підстанції 2 розряду не менше 1 року.


4-й розряд

Завдання та обов’язки. Здійснює монтаж на діючих підстанціях. Здійснює запуск і експлуатацію дизель-генераторного агрегата. Проводить профілактичні випробування напівпровідникових перетворювачів. Бере участь в перевірці і налагодженні захистів простої і середньої складності під керівництвом електромонтера більш високої кваліфікації. Виявляє та усуває пошкодження в електрообладнанні. Ремонтує, перевіряє роботу і регулює випрямні мости, електродвигуни, генератори, приводи, перемикачі, вимикачі, трансформатори, насоси. Заливає масло в апаратуру. Здійснює регенерацію трансформаторного масла. Обслуговує акумуляторні батареї. Виконує оперативні переключення. Веде технічну документацію з виконаних робіт.

Повинен знати: схеми електричних установок і їх приєднання; принцип роботи напівпровідникових перетворювачів, масляних вимикачів, трансформаторів, акумуляторних батарей, фільтропристрою, захисної і вимірювальної апаратури; технологічний процес розбирання й складання вузлів електричних машин та апаратів; види несправностей в акумуляторних батареях, електродвигунах і засоби їх усунення; можливості переводу підстанції в аварійних випадках у нормальний режим роботи; основи електротехніки і телемеханіки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією тягової підстанції 3 розряду не менше 1 року.


5-й розряд

Завдання та обов’язки. Регулює, настроює і випробовує електрообладнання підстанції і захисні засоби за допомогою контрольно-вимірювальних приладів. Сушить апарати та електричні машини. Розмічає і прокладає проводи і кабелі. Установлює прохідні плити та ізолятори, роз’єднувачі, приводи, розрядники, силові трансформатори усіх видів.

Складає з регулюванням і заміною деталей приводи масляних вимикачів, швидкодіючі автомати, фільтропристрої. Проводить монтаж захисних пристроїв ланцюгів блокування і напівпровідникових перетворювачів. Виявляє та усуває пошкодження у випрямлячах, автоматичному і дистанційному керуванні устаткування. Шабрує магнітні площини автоматів, розшихтовує і зашихтовує магнітопроводи. Перевіряє схеми вторинних ланцюгів комутації, напівпровідникових перетворювачів, силових трансформаторів. Визначає стан ізоляції обмоток електромашин і трансформаторів.

Перевіряє прості пристрої автоматики і телемеханіки. Ремонтує, регулює і знімає характеристики реле. Бере участь у перевірці і профілактичних випробуваннях шаф і щитів керування. Перевіряє і налагоджує захисти середньої складності. Знімає графіки навантажень.

Повинен знати: схеми електропостачання тягових і понижуючих підстанцій; будову і принцип дії устаткування підстанцій, несправності в роботі цього устаткування і засоби їх усунення; порядок ведення ремонтів устаткування; захисти електрообладнання і живлячих ліній; будову і схеми заземлення; причини виникнення дефектів у роботі електричного устаткування і способи їх запобігання; способи сушіння електрообладнання; електричні схеми устаткування, що монтується, і способи їх перевірки; способи вимірювання опору ізоляції; будову і правила застосування електровимірювальних приладів; конструкцію і принцип дії усіх видів реле; технічні характеристики електричного устаткування і захисних засобів; електротехніку в обсязі програми технічного училища.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією електромонтера тягової підстанції 4 розряду не менше 1 року.


6-й розряд

Завдання та обов’язки. Здійснює високовольтні випробування електрообладнання і кабелів. Розмічає місця установлення перетворювальних агрегатів. Проводить установлення і монтаж реакторів і фільтропристроїв. Установлює і обслуговує повітряні вимикачі змінного струму. Установлює і регулює збірні комплектні розподільчі пристрої та їх окремі блоки і вузли. Випробовує дію апаратів і приладів від сторонніх джерел струму та напруги і підготовляє їх до включення. Проводить монтаж захистів і пристроїв автоматики ланцюгів первинної і вторинної комутації. Робить перевірку і налагодження складних захистів. Переключає анцапф силових трансформаторів. Проводить фазування ошиновки і кабелів у відкритих і закритих розподільчих пристроях.

Повинен знати: електричні схеми; методи перевірки і регулювання електрообладнання; конструкцію розподільчих пристроїв; щити керування і захисту; правила і порядок випробування електричного устаткування підстанцій і захисних засобів; принципові схеми і принцип дії електронних пристроїв автоматики, телемеханіки; схеми і групи об’єднань обмоток і позначення виводів; основні дані із державних стандартів про матеріали, які застосовуються під час ремонту обладнання підстанції; норми витрат кабелів, проводів, матеріалів і трансформаторного масла.

Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією електромонтера тягової підстанції 5 розряду не менше 1 року.


7-й розряд

Завдання та обов’язки. Здійснює монтаж і обслуговування нових типів обладнання, апаратів, приладів; монтаж і перевірку складних пристроїв автоматики ланцюгів первинної та вторинної комутації і електронних захистів. Проводить типові випробування високовольтного обладнання і силових кабелів згідно з спеціальними програмами. Установлює, регулює і перевіряє високовольтні вакуумні вимикачі.

Повинен знати: будову і технологію ремонту обладнання, яке обслуговується; монтажні і принципові схеми складних пристроїв автоматики та електронних захистів; інструкції і методику високовольтних випробувань обладнання і кабелів; будову і способи регулювання вакуумних вимикачів.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією електромонтера тягової підстанції 6 розряду не менше 1 року.


8-й розряд

Завдання та обов’язки. Регулює і налагоджує тиристорні перетворювачі, що управляються. Здійснює монтаж і перевірку складних пристроїв автоматики та електронних захистів, які виконуються на мікросхемах.

Повинен знати: будову, способи регулювання і налагодження керованих тиристорних перетворювачів; принципові монтажні схеми складних пристроїв автоматики та електронних захистів, що виконуються на мікросхемах.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією електромонтера тягової підстанції 7 розряду не менше 1 року. Примітка: присвоєння розрядів, кваліфікації електромонтеру тягової підстанції повинно узгоджуватися з вимогами правил безпечного ведення робіт під час експлуатації відповідних пристроїв, а саме: електромонтер тягової підстанції 2-го розряду

Повинен знати правила безпеки в обсязі II групи; 3-го розряду — в обсязі III групи; 4-го розряду — в обсязі IV групи; 5, 6, 7, 8 розрядів — в обсязі V групи.


Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору