Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Фахівці
  4. Інспектор електрозв’язку

Інспектор електрозв’язку

Завдання та обов’язки. Організовує та виконує роботи з пошуку та виявлення джерел індустріальних та ненавмисних радіозавад незаконно діючих радіоелектронних засобів (РЕЗ). Веде облік та аналіз виявлених джерел радіозавад, ефективно використовує дані радіоконтролю в пошуковій роботі. Здійснює технічний радіоконтроль на місці експлуатації РЕЗ. Здійснює обстеження об’єктів контролю, у разі виявлення порушень чинних норм, правил експлуатації та відхилень від норм параметрів випромінювання РЕЗ складає акти та надає приписи щодо усунення виявлених порушень.

Виконує перевірки підприємств і організацій — власників РЕЗ. Контролює дотримання вимог чинних норм та правил експлуатації РЕЗ та бере участь у спільних із зацікавленими організаціями заходах щодо боротьби з незаконно діючими РЕЗ. Контролює виконання правил ведення радіообміну. Визначає класи і характеристики радіовипромінювань РЕЗ та джерел індустріальних радіозавад. Виявляє радіоелектронні засоби та джерела радіозавад, які створюють завади радіоприйому або працюють без відповідного дозволу. Виконує інші завдання, пов’язані з оперативно-пошуковою роботою.

Веде облік РЕЗ, робочих частот та позивних сигналів згідно з встановленими формами обліку. Здійснює нагляд за дотриманням частотокористувачем встановленого порядку придбання, передавання, експлуатації та зберігання на місці використання РЕЗ. Провадить інструктаж посадових осіб підприємств, установ та організацій, власників РЕЗ, про придбання, установку, реєстрацію та експлуатацію засобів радіозв’язку. Забезпечує постійний контроль за ходом виконання частотокористувачами умов договору на проведення комплексу заходів, спрямованих на створення належних умов використання РЕЗ та забезпечення електромагнітної сумісності РЕЗ.

Оформляє в установленому порядку дозволи на придбання (передачу), виготовлення та експлуатацію РЕЗ в межах типів РЕЗ та переліки частот, визначених Центром, здійснює контроль за терміном їх дії. Вносить зміни до переліку РЕЗ та подає заявки на видачу рахунків. Підготовляє необхідні дані та форми для автоматизованої бази даних обліку РЕЗ та частотокористувачів. Бере участь у підготовці річних та поточних звітів щодо РЕЗ та частот, які використовуються. Здійснює розрахунки електромагнітної сумісності типових РЕЗ. Веде встановлену технологічну документацію.

Повинен знати: державні стандарти та норми, які регламентують параметри РЕЗ, позасмугові випромінювання і рівні індустріальних радіозавад; закони України стосовно організації електрозв’язку; регламент радіозв’язку; документи, які регламентують порядок придбання та експлуатації РЕЗ та високочастотних пристроїв; директивні документи керівництва та органів вищого рівня; нормативні та методичні документи, які визначають порядок використання РЕЗ та радіочастот; засоби технічного контролю і правила їх технічної експлуатації; стандарти та норми на радіовипромінювання РЕЗ та джерел індустріальних радіозавад; методи статистичної обробки випромінювань; будову й принцип дії радіоприймального, радіопередавального, пошукового та вимірювального обладнання, правила їх технічної експлуатації і методи усунення пошкоджень; методи виявлення та пошуку джерел радіозавад, характерні розпізнавальні ознаки індустріальних радіозавад; методи розрахунку електромагнітної сумісності типових РЕЗ; правила й порядок підготовки матеріалів для рішення типових задач з розрахунку електромагнітної сумісності на електронно-обчислювальних машинах; класифікацію, характеристики та розпізнавання радіовипромінювань; принципи організації радіозв’язку загального та відомчого користування; порядок оформлення та ведення технологічної документації; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Старший інспектор електрозв’язку: Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією інспектора електрозв’язку — не менше 2 років. Інспектор електрозв’язку: Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору