UARU
Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Робітники
  4. Електромонтер станційного устаткування проводового мовлення

Електромонтер станційного устаткування проводового мовлення

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Перевіряє роботу устаткування радіотрансляційних вузлів з одиничною потужністю підсилювачів до 0,1 кВт включно (за винятком станцій і підстанцій дистанційного керування). Включає, виключає, здійснює комутацію і контролює режим роботи цього устаткування. Виявляє та усуває нескладні пошкодження (приклади яких наводяться в документації на обслуговувану апаратуру). Виконує вимірювання параметрів вихідних ліній. Веде експлуатаційну документацію.

Повинен знати: основи знань з електротехніки та радіотехніки; загальні принципи проводового мовлення; будову радіотрансляційних мереж; устаткування станцій радіотрансляційних вузлів; основи знань про роботу радіоприймальних приладів і підсилювачів низької частоти; режим роботи й порядок обслуговування устаткування; призначення вимірювальних приладів, якими користується; правила технічної експлуатації радіотрансляційних вузлів; Правила технічної експлуатації мереж проводового мовлення, Правила техніки безпеки при роботах на станціях проводового мовлення.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.


4-й розряд

Завдання та обов’язки. Здійснює експлуатаційно-технічне обслуговування устаткування, апаратури, антенних і вихідних пристроїв радіотрансляційних вузлів з одиничною потужністю підсилювачів до 1,25 кВт та станцій і підстанцій із дистанційним керуванням. Бере участь у планових вимірюваннях показників якості роботи станцій і підстанцій, які керуються дистанційно, та в їх ремонті. Чергує на центральній станції проводового мовлення (ЦСПМ). Обслуговує резервні енергобази.

Повинен знати: основи теорії зв’язку; функціональні і монтажні схеми обслуговуваного устаткування та апаратури; будову устаткування та апаратури, антенних і вихідних пристроїв радіотрансляційних вузлів; призначення вимірювальних приладів, які використовує; загальні положення з вимірювання якісних показників; Правила технічної експлуатації мереж проводового мовлення, Правила техніки безпеки при роботах на станціях проводового мовлення.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера станційного устаткування проводового мовлення 3 розряду — не менше 1 року.

Приклади робіт. Виконання планових вимірювань якісних показників роботи устаткування; ремонт станцій і підстанцій проводового мовлення, керованих дистанційно.


5-й розряд

Завдання та обов’язки. Здійснює експлуатаційно-технічне обслуговування устаткування, апаратури, антенних і вихідних пристроїв радіотрансляційних вузлів з одиничною потужністю підсилювачів до 5 кВт та трансформаторних підстанцій. Виконує електричні вимірювання, настроювання і ремонт станцій та підстанцій мережі багатопрограмного проводового мовлення (БПМ), що керуються дистанційно, з підсилювачами й передавачами БПМ. Встановлює, перевіряє, контролює режими роботи устаткування звукопідсилення і синхронного перекладу мов. Здійснює монтаж постійних і тимчасових з’єднувальних ліній, встановлює гучномовці, звукові колонки, мікрофони, засоби звукозапису.

Повинен знати: основи радіомовлення, електроакустики і звукопідсилення; принципи високочастотного ущільнення; способи усунення пошкоджень в устаткуванні та апаратурі; специфіку роботи на станціях і підстанціях, керованих дистанційно, та на Центральній станції проводового мовлення; способи вимірювання якісних показників роботи устаткування; Правила технічної експлуатації мереж проводового мовлення, Правила техніки безпеки при роботах на станціях проводового мовлення.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера станційного устаткування проводового мовлення 4 розряду — не менше 1 року.

Приклади робіт. Монтаж постійних і тимчасових з’єднувальних ліній; встановлення гучномовців, звукових колонок, мікрофонів, засобів звукозапису.


6-й розряд

Завдання та обов’язки. Здійснює експлуатаційно-технічне обслуговування всього комплексу апаратури та устаткування станцій і підстанцій мереж багатопрограмного проводового мовлення, що керуються дистанційно, з підсилювачами потужністю більше 5 кВт. Чергує на центральних апаратних і на станціях, з яких здійснюється дистанційне керування і телеконтроль. Здійснює оперативне керівництво бригадою електромонтерів лінійної служби під час усунення пошкоджень вихідних ліній. Вимірює, настроює і ремонтує станційне устаткування радіотрансляційних мереж, систем звукопідсилення і синхронного перекладу мов.

Вимірює якісні показники, ремонтує і настроює устаткування звукопідсилення потужністю до 5 кВт. Обслуговує енергобази, обладнані автоматичними приладами. Виконує монтаж і ремонт станційного устаткування багатопрограмного мовлення. Керує виконанням цих робіт. Виконує планово-профілактичний і капітальний ремонт передавачів та групових приймачів багатопрограмного мовлення, коригуючих пристроїв, підсилювачів апаратури, високочастотного устаткування, контрольно-вимірювальної апаратури.

Повинен знати: будову систем високочастотного ущільнення, дистанційного керування і телеконтролю радіотрансляційних мереж; способи усунення складних пошкоджень в апаратурі та устаткуванні; якісні показники роботи устаткування та апаратури; напрямки вихідних ліній; Правила технічної експлуатації мереж проводового мовлення, Правила техніки безпеки при роботах на станціях проводового мовлення.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера станційного устаткування проводового мовлення 5 розряду — не менше 1 року.

Приклади робіт. Настроювання і ремонт станційного устаткування радіотрансляційних мереж; монтаж станційного устаткування багатопрограмного мовлення; ремонт передавачів.


7-й розряд

Завдання та обов’язки. Здійснює експлуатаційно-технічне обслуговування всього комплексу апаратури та устаткування станцій і підстанцій мереж багатопрограмного мовлення, якими керують дистанційно, з підсилювачами будь-якої потужності, що мають складні електронні схеми керування, контролю і захисту. Виконує настроювання та обслуговування дослідних зразків устаткування, розробленого з використанням інтегральних мікросхем та мікропроцесорної техніки. Виконує всі роботи, пов’язані з реконструкцією устаткування. Здійснює діагностику та усуває всі пошкодження в обслуговуваному устаткуванні. Вимірює параметри всіх систем проводового мовлення. Налагоджує і регулює весь комплекс устаткування. Керує електромонтерами, які виконують усі види робіт на устаткуванні та апаратурі.

Повинен знати: систему високочастотного ущільнення, дистанційного керування і телеконтролю мереж проводового мовлення, які мають складні електронні схеми управління, контролю і захисту; сучасну елементну базу технічних засобів проводового мовлення; правила монтажу й налагодження устаткування; елементи мікропроцесорної та обчислювальної техніки; Правила технічної експлуатації мереж проводового мовлення, Правила техніки безпеки при роботах на станціях проводового мовлення.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера станційного устаткування проводового мовлення 6 розряду — не менше 1 року.

Приклади робіт. Експлуатаційно-технічне обслуговування станцій і підстанцій мереж багатопрограмного проводового мовлення, якими керують дистанційно, з підсилювачами будь-якої потужності; усунення пошкоджень в обслуговуваному устаткуванні.


Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору