UARU
Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Фахiвцi
  4. Фахiвець з управлiння активами

Фахiвець з управлiння активами

Завдання та обов’язки. Управляє активами інститутів спільного інвестування та недержавних пенсійних фондів. Проводить аналіз активів фонду, в які планується здійснити інвестування. Здійснює моніторинг зміни вартості інвестицій. Проводить розрахунки ризиків під час здійснення інвестування. Здійснює розрахунки інвестиційного портфеля (доходність, ризиковість). Готує звіти щодо вартості чистих активів інституту спільного інвестування, активами яких компанія з управління активами здійснює управління, іншу звітність про результати діяльності порядку, встановленого чинним законодавством України та нормативно-правовими актами Державної комісії із цінних паперів та фондового ринку.

Організовує публікацію інформації про діяльність фонду в терміни, встановлені чинним законодавством України та нормативно-правовими актами Державної комісії із цінних паперів та фондового ринку. Розробляє пропозиції щодо інвестиційної політики фонду, готує необхідні документи для укладання договорів із фізичними та юридичними особами. Аналізує інформацію про надійність контрагентів, які беруть участь в інвестиційній діяльності. Здійснює збирання, накопичення, оброблення, аналіз, оцінку інформації щодо особливостей та очікування змін стану фінансового ринку, консультує клієнтів із цих питань.

Бере участь в організації рекламної кампанії фонду відповідно до законодавства про рекламу. Бере участь у розробленні та реєстрації регламенту інституту спільного інвестування, проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування. Організовує розміщення та вживає заходів щодо викупу розміщених цінних паперів інституту спільного інвестування відповідно до регламенту та проспекту емісії.

Організовує залучення (у разі потреби та відповідно до регламенту, проспекту емісії) до процесу розміщення та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування торговців — агентів з розміщення та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування. Готує проекти інформаційних повідомлень про випуск цінних паперів інституту спільного інвестування. Забезпечує дотримання режиму конфіденційності щодо планування інвестиційної діяльності фонду. За дорученням керівництва бере участь у роботі ліквідаційної комісії фонду у разі його ліквідації.

Повинен знати: закони та нормативно-правові акти України з питань фондового ринку, що стосуються професійної сфери діяльності; нормативно-методичні документи, які регламентують діяльність з управління активами; технологію та організацію роботи з управління активами; мікроекономіку, макроекономіку, основи технічного аналізу цінних паперів, менеджменту, маркетингу, інформатики та комп’ютерної техніки; основи професійної етики та соціальної психології; організацію праці та управління, правила та норми охорони праці.

Кваліфікаційні вимоги. Фахівець з управління активами I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією фахівця з управління активами II категорії: для спеціаліста — не менше 1 року, бакалавра — не менше 2 років. Наявність кваліфікаційного свідоцтво фахівця з управління активами.

Фахівець з управління активами II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр): для спеціаліста — без вимог до стажу роботи, бакалавра — стаж роботи за професією фахівця з управління активами — не менше 1 року. Наявність кваліфікаційного свідоцтва фахівця з управління активами.

Фахівець з управління активами: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр). Без вимог до стажу роботи. Наявність кваліфікаційного свідоцтва фахівця з управління активами.


Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору