Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Державні службовці патронатної служби
  4. Радник

Радник

Завдання, обов’язки та повноваження. Здійснює аналітичне забезпечення діяльності керівника органу виконавчої влади при вирішенні ним завдань, що покладені на відповідний орган виконавчої влади. Вивчає та аналізує матеріали за напрямом діяльності органу та відповідний вітчизняний і зарубіжний досвід, забезпечує ними керівника органу виконавчої влади. Здійснює аналіз стану справ у відповідній сфері управління, розробку проектів рішень, вибір засобів обгрунтування цих рішень, оцінку наслідків з їх запровадженням, розробку завдань, програм, методів і методик підготовки та реалізації управлінських рішень.

Розробляє пропозиції щодо підвищення ефективності роботи відповідного органу виконавчої влади. Здійснює організацію і координацію наукових досліджень з питань, які входять до його компетенції. Бере участь в організації та проведенні нарад, колегій, семінарів, конференцій з визначених його компетенцією питань. Виконує дорадчу роботу. Готує для керівника необхідні інформаційно-аналітичні записки, огляди, звіти, проекти доповідей, доповідних записок тощо. Здійснює робочі контакти з відповідними підрозділами та експертами державних органів влади та органів місцевого самоврядування.

Організовує методичну допомогу структурним підрозділам та проводить консультації з основних питань функціонування та розвитку сфери управління. Забезпечує розвиток інформаційних зв’язків між структурними підрозділами різних державних органів влади, з підприємствами, установами, громадськими об’єднаннями, провідними вченими, державними та політичними діячами, населенням з метою своєчасного та якісного виконання службових обов’язків.

Має право. Отримувати у встановленому порядку від державних органів влади, підвідомчих підприємств, установ, організацій, наукових установ та громадських об’єднань інформацію та матеріали, необхідні для виконання службових обов’язків. Відвідувати у встановленому порядку для виконання своїх посадових обов’язків підприємства, установи, організації. Вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності органу виконавчої влади.

Повинен знати. Конституцію України ; акти законодавства та нормативні документи, що стосуються державної служби та діяльності відповідного органу виконавчої влади; Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо економічної діяльності відповідного органу виконавчої влади; вітчизняну та зарубіжну практику і умови застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відповідного органу державної влади; державну політику у відповідній сфері економіки; основи економіки, права та політології; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на державній службі на керівних посадах не менше 2 років або робота за фахом не менше 3 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору