UARU
Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Керівники
  4. Учений секретар (музеєзнавство)

Учений секретар (музеєзнавство)

Завдання та обов’язки. Проводить науково-організаційну роботу в музеї під час проведення наукових досліджень і розробок виходячи з основних напрямів діяльності. Є секретарем ученої і науково-методичної ради музею. Складає перспективні, річні, квартальні плани роботи музею, контролює хід їх виконання. Складає річні звіти про роботу музею. Готує засідання ученої і науково-методичної ради музею. Керує роботою з підготовки і проведення конференцій, семінарів. Веде протоколи виробничих засідань, науково-методичних, учених рад, контролює виконання прийнятих рішень. Підтримує контакти з музеями, науковими і учбовими закладами, громадськими організаціями. Здійснює листування музею з установами і організаціями, контролює підготовку відповідей. Контролює роботу наукового архіву, фотолабораторії і комплектування бібліотеки, згідно з профілем музею.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури; нормативні акти, що регламентують науково-дослідну, науково-експозиційну, фондову та науково-освітню роботу музею; напрями діяльності і спеціалізацію музею; систему інформаційного забезпечення музею; досягнення науки у відповідній області знань; планування і організацію наукових досліджень і розробок; основи діловодства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж музейної роботи: для магістра — не менше 2 років, спеціаліста — не менше 3 років, за наявності наукового ступеня — не менше 1 року.


Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору