Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Фахівці
  4. Інженер-інспектор теплової інспекції

Інженер-інспектор теплової інспекції

Завдання та обов’язки. Здійснює обстеження та контроль за раціональним використанням теплової енергії, технічним станом та експлуатацією установок тепловикористання і виконанням заданого режиму теплоспоживання згідно із затвердженим графіком теплопостачальної організації або в міру потреби. За наявності марнотратного витрачання теплової енергії, самовільного підключення споживачів до теплових мереж теплопостачальної організації, нераціонального використання теплової енергії складає акти і видає розпорядження про усунення виявлених порушень.

У разі перевищення споживачем зафіксованого в договорі рівня теплоспоживання або перевищення витрат мережної води на підживлення теплових мереж проти установлених договором максимальних годинних значень, у разі самовільного водорозбору мережної води або витіканнях виконує розрахунки втрат тепла з вини споживачів. Подає акти обстеження керівництву підприємства на затвердження, а після їх затвердження передає у відділ збуту для здійснення штрафних санкцій. Здійснює постійний облік і контроль своєї групи споживачів щодо використання теплової енергії основними споживачами, комерційними структурами, на умовах оренди, суборенди та іншими.

Готує пропозиції щодо розроблення оргтехзаходів для зменшення непродуктивних втрат, економного використання паливно-енергетичних ресурсів. Здійснює контроль за виконанням оргтехзаходів з паливно-енергетичних ресурсів своєї групи джерел теплопостачання і споживачів. За дорученням керівництва підприємства (відділу) обстежує та бере участь у роботі комісії з приймання об’єктів, які передаються на баланс теплопостачання.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні, нормативні та інші керівні документи з експлуатації теплоенергетичного устаткування; правила експлуатації, режими роботи устаткування, методи виявлення та використання його резервів; порядок приймання та введення в експлуатацію теплоенергетичного устаткування; досвід передових вітчизняних та зарубіжних підприємств щодо ефективного використання теплоенергетичного устаткування; правила відпуску та реалізації теплової енергії теплопостачальними організаціями; основи економіки, організації праці, виробництва та управління; порядок складання звітності; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Інженер-інспектор теплової інспекції I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера-інспектора теплової інспекції II категорії — не менше 2 років.

Інженер-інспектор теплової інспекції II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера-і не лектора теплової інспекції — не менше 3 років.

Інженер-інспектор теплової інспекції: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору