Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Фахівці
  4. Інженер з приймання електропересувного складу

Інженер з приймання електропересувного складу

Завдання та обов’язки. Здійснює постійний контроль за своєчасним відправленням рухомого складу у ремонт та за якістю виконуваних ремонтних робіт. Здійснює огляд і приймання відремонтованого рухомого складу, а також вузлів і деталей до нього як у процесі ремонту і збирання, так і після закінчення ремонту. Контролює виконання правил, інструкцій, технічних умов і дотримання технології огляду, ремонту та випробування рухомого складу. Вживає заходів щодо усунення виявлених порушень. Аналізує виявлені під час експлуатації несправності рухомого складу, вживає заходів щодо їх ліквідації. Бере участь у розслідуванні випадків несправності та позапланового ремонту рухомого складу. Оформлює в установленому порядку відповідні акти та книги ремонту.

Повинен знати: накази, розпорядження, інструкції щодо ремонту та експлуатації рухомого складу; будову, принцип роботи, взаємодію усіх вузлів рухомого складу, що експлуатується на підприємстві; технічні умови та вимоги до рухомого складу в разі випуску його з ремонту у депо; технологію ремонту, стандарти, системи і методи технічного контролю; порядок подання рекламацій щодо якості ремонту; правила ремонту і поточного утримання рухомого складу, його обладнання і деталей; технологічне устаткування депо; норми витрат матеріалів і запасних частин, технічну документацію щодо ремонту; порядок обліку наявності рухомого складу і часу його простою у несправному стані; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Інженер з приймання електропересувного складу I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з приймання електропересувного складу II категорії — не менше 1 року.

Інженер з приймання електропересувного складу II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з приймання електропересувного складу — не менше 2 років.

Інженер з приймання електропересувного складу: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору