Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Професіонали
  4. Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку (спецмашин)

Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку (спецмашин)

Завдання та обов’язки. Забезпечує випуск спецмашин на лінію у технічно справному стані згідно з плановими завданнями та з дотриманням вимог безпеки дорожнього руху. Бере участь у складанні добових оперативних планів роботи (змінно-добові завдання) спецмашин. Організовує роботу з укладання договорів з організаціями та розширення платних послуг населенню. Приймає заявки від мешканців приватного сектора на вивезення нечистот, веде їх облік у спеціальному журналі. Контролює своєчасність оплати цих послуг та її відповідність виконаним обсягам.

Бере участь у роботі з визначенням потреб у спецмашинах і розподіляє їх за спецколонами. Розробляє і готує до затвердження диференційовані маршрутні норми витрат палива для рухомого складу, який працює на постійних маршрутах. Організовує своєчасне і правильне ведення установлених форм обліку та звітності про роботу спецмашин за всіма техніко-експлуатаційними показниками. Аналізує техніко-експлуатаційні показники роботи спецавтотранспорту, вносить пропозиції щодо підвищення ефективності його роботи.

Бере участь у рейдових перевірках роботи спецавтотранспорту, вносить пропозиції щодо підвищення ефективності його роботи. Бере участь у рейдових перевірках роботи спецавтотранспорту на лінії. Перевіряє якість виконання водіями змінних завдань. Виявляє причини порушення транспортного процесу, вживає заходів щодо їх усунення. Обстежує під’їзні шляхи до місць вантажно-розвантажувальних робіт, пунктів зупинок. Контролює ведення дорожньої звітної документації, дотримання водіями правил дорожнього руху, норм і правил з охорони праці та протипожежного захисту.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні, нормативні та інші матеріали щодо експлуатації рухомого складу; призначення та основні техніко-експлуатаційні характеристики спеціальних транспортних машин і правила їх технічної експлуатації; вказівки щодо експлуатації рухомого складу, які регламентують перевезення окремих видів вантажів; правила оформлення дорожньої і товарно-транспортної документації; основи економіки, організації праці та управління на автотранспорті; технологію перевезення побутових відходів; порядок укладання договорів; найновіші досягнення в галузі експлуатації спецмашин для вивезення сміття та нечистот; основи трудового законодавства; Правила дорожнього руху ; правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Провідний інженер з експлуатації машинно-тракторного парку (спецмашин): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з експлуатації машинно-тракторного парку (спецмашин) I категорії — не менше 2 років.

Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку (спецмашин) I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра — без вимог до стажу роботи, для спеціаліста — стаж роботи за професією інженера з експлуатації машинно-тракторного парку (спецмашин) II категорії — не менше 2 років, для бакалавра — не менше 3 років.

Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку (спецмашин) II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста — без вимог до стажу роботи, для бакалавра — стаж роботи за професією інженера з експлуатації машинно-тракторного парку (спецмашин) — не менше 3 років.

Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку (спецмашин): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору