Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Фахівці
  4. Інспектор манежу (що веде виставу)

Інспектор манежу (що веде виставу)

Завдання та обов’язки. Здійснює адміністративне керівництво персоналом і всіма працівниками, які обслуговують програму. Здійснює керівництво уніформістами, забезпечує відповідне заправлення манежу, перевіряє надійність кріплення обшивки (оббивки) манежного бар’єру та місць кріплення циркової апаратури, забезпечує прибирання манежу після програми. Керує роботами з підготовки та проведення програм (установленням, підвішуванням та заправленням апаратів тощо), забезпечує безпечні умови для артистів, обслуговуючого персоналу, а також для глядачів. Складає програму (черговість роботи номерів), веде програму: оголошує номери, читає спеціальний текст, бере участь у парадах, клоунських репризах тощо. Контролює щоденне виконання артистами всього трюкового репертуару, записаного в їх розрахункові книжки або творчі паспорти. Про всі випадки невиконання артистами передбачених розрахунковими книжками трюків доводить до відома дирекцію цирку.

Асистує режисеру під час створення циркових програм. Організує процес репетицій (складає розпис — “авізо") номерів, що беруть участь у програмі, та номерів, що перебувають на репетиційному періоді. Присутній на манежі під час репетицій номерів підвищеної небезпеки та стежить за регулярним проведенням репетицій артистами фізкультурно-спортивного жанру. Здійснює контроль за розвантаженням та навантаженням виробничого багажу, забезпечує порядок під час проведення вантажно-розвантажувальних робіт, а також раціональне розміщення багажу в приміщенні цирку. Розподіляє артистичні гардеробні, відводить місця для розміщення та зберігання апаратури та реквізиту номерів, що використовуються під час програм та репетицій. Веде табельний облік роботи артистів, асистентів та інших працівників конвеєру (в тому числі і тих, які перебувають на репетиційному періоді).

Забезпечує дотримання вимог правил і норм охорони праці під час проведення програм та репетицій. Проводить інструктаж, навчання та перевірку знань із безпечних методів роботи артистичного персоналу, уніформістів та іншого персоналу, який обслуговує програму (не допускаючи до самостійної роботи осіб, які не мають належної освіти). Здійснює контроль за дотриманням правил технічної експлуатації апаратури та правил і норм охорони праці артистами та іншими працівниками цирку. Контролює наявність необхідних попереджувальних надписів (про хижаків, роботу на висоті тощо), безпеку зберігання піротехнічних матеріалів, зброї та отруйних речовин. Контролює своєчасне забезпечення артистів, уніформістів та обслуговуючого персоналу спецодягом, спецвзуттям та засобами захисту (лонжами, поясами тощо). Проводить розслідування нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, підписує акт про нещасний випадок і подає його директору цирку. Бере участь та підписує документ про огляд кожної циркової програми, що знов прибуває до цирку (перевірка апаратури та запобіжних засобів).

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури і мистецтва; положення про умови праці працівників цирку; методику тренерської роботи; основи акторської майстерності; сценічного руху і техніки мови; історію і шляхи розвитку циркового мистецтва; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Інспектор манежу (що веде виставу) вищої категорії: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст), курси інспекторів манежу та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інспектора манежу (що веде виставу) I категорії не менше 5 років.

Інспектор манежу (що веде виставу) I категорії: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст), курси інспекторів манежу та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інспектора манежу (що веде виставу) II категорії не менше 3 років.

Інспектор манежу (що веде виставу) II категорії: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст), курси інспекторів манежу. Без вимог до стажу роботи.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору