Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Професіонали
  4. Інженер з радіаційної безпеки

Інженер з радіаційної безпеки

Завдання та обов’язки. Здійснює контроль за дотриманням на підконтрольних об’єктах чинного законодавства, правил, стандартів, норм, положень та інструкцій у сфері радіаційної безпеки. Забезпечує дотримання методів радіаційного контролю на пункті захоронення радіоактивних відходів, станції дезактивації спецодягу та в радіологічній лабораторії. Бере участь в експериментальних роботах з удосконалення методів захоронення радіоактивних відходів, дезактивації спецодягу, розрядження відпрацьованих джерел іонізуючих випромінювань, перетарювання радіоактивних речовин та охорони навколишнього середовища. Утримує в належному стані і забезпечує безпечну експлуатацію приладів, обладнання, інструментів, пристосувань.

Бере участь у розробці інструкцій з радіаційної безпеки і техніки безпеки, погоджує технічну документацію на радіаційно-небезпечні об’єкти. Проводить необхідні спектрометричні та фізико-хімічні виміри та розрахунки проб виробничого та навколишнього середовища. Виконує статистичну обробку результатів дозиметричних і радіологічних вимірювань. Проводить радіаційний контроль та оцінює радіаційне становище, веде облікову документацію виконаних робіт, бере участь у складанні звітів з дозиметричного і радіологічного контролю. Бере участь у складанні необхідної документації на перевезення та захоронення радіоактивних відходів. Забезпечує виконання заходів щодо радіаційної та пожежної безпеки. Інженер з радіаційної безпеки належить до персоналу категорії “А” осіб, що опромінюються, працюючи в зоні дії іонізуючого випромінювання.

Повинен знати. Законодавчо-нормативні акти України, що регулюють радіаційну безпеку в країні; основи ядерної фізики, радіохімії, теорії взаємодії радіоактивних випромінювань з речовинами; фізичні основи спектрометрії радіоактивних випромінювань за допомогою детекторів, процеси та параметри технологічних режимів; властивості іонізуючих випромінювань і методи їх реєстрації; способи складання схем та вузлів радіометричної апаратури для виконання необхідних досліджень; способи приготування робочих еталонних джерел; способи відбору, приготування і вимірювань проб.

Кваліфікаційні вимоги.

Інженер з радіаційної безпеки I категорії: повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; для магістра — без вимог до стажу роботи, для спеціаліста — стаж роботи за професією інженера з радіаційної безпеки II категорії не менше 2 років.

Інженер з радіаційної безпеки II категорії: повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста. Стаж роботи за професією інженера з радіаційної безпеки не менше 1 року.

Інженер з радіаційної безпеки: повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста без вимог до стажу роботи.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору