Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Професіонали
  4. Інженер-радіолог

Інженер-радіолог

Завдання та обов’язки. Проводить дозиметричні, радіометричні вимірювання і радіохімічні дослідження згідно з регламентом радіаційного контролю; бере участь у виконанні графіка радіаційного контролю; виконує обробку вимірювань і аналіз отриманих даних; забезпечує збереження, належний облік та дотримання правил і умов експлуатації контрольних і зразкових джерел іонізуючого випромінювання; забезпечує збирання і збереження радіоактивних відходів, що утворюються, оформляє у встановленому порядку документи на їх списання і здачу на поховання; навчає дозиметристів в обсязі їх функціональних обов’язків; освоює та впроваджує в практику нову техніку, методики дозиметричного, радіометричного контролю і радіохімічного аналізу; складає інструкції, методичні та інші нормативні документи в рамках своїх посадових обов’язків; складає звітну документацію на своїй ділянці робіт. Бере участь у виконанні робіт з радіаційного контролю в рамках основної діяльності служби радіаційної безпеки і охорони навколишнього середовища (СРБ і ОНС). Приймає участь у виконанні робіт за господарчими договорами. За своєю діяльністю відноситься до персоналу категорії А.

Повинен знати. Закони, постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали в сфері радіаційної безпеки та поводження з радіоактивними відходами; перспективи розвитку та особливості діяльності підприємства і СРБ і ОНС; технологічні процеси і режими виробництва; технічні характеристики, конструктивні особливості технічних засобів, що використовуються для проведення радіаційних вимірювань, методику їх градуювання, еталонування, контролю їх чутливості; закони ядерної фізики і теорію взаємодії радіоактивних випромінювань із речовиною; основи загальної, аналітичної та радіологічної хімії; хімічні властивості радіоактивних елементів та методики проведення радіохімічних досліджень; методи приготування й використання реактивів та еталонів стандартних розчинів при виконанні радіохімічних і радіометричних досліджень; фізичні основи радіометрії та альфа-спектрометрії; методи радіаційного контролю, правила та умови виконання робіт; методи проведення розрахунків, статистичної обробки та інтерпретації результатів; передовий вітчизняний та світовий досвід з радіаційної безпеки та поводження з радіоактивними відходами; порядок обліку і складання звітності з радіаційного контролю та радіаційної безпеки; застосування програмного забезпечення персональних комп’ютерів в обсягах, необхідних для виконання своїх функціональних обов’язків.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер-радіолог: повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи на посаді інженера I категорії: для магістра — не менше 3 років; для спеціаліста — не менше 5 років.

Інженер-радіолог I категорії: повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи на посаді інженера II категорії не менше 3 років.

Інженер-радіолог II категорії: повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Для магістра — без вимог до стажу роботи, для спеціаліста стаж роботи на посаді інженера не менше 2 років.

Інженер-радіолог: повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста. Без вимог до стажу роботи.

Особисті вимоги. Інженер-радіолог не має медичних протипоказань для роботи в зоні дії іонізуючого випромінювання та пройшов навчання і перевірку знань правил безпеки ведення робіт з радіоактивними речовинами.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору