Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Фахівці
  4. Інспектор державний з пожежного нагляду

Інспектор державний з пожежного нагляду

Завдання та обов’язки. Виконує роботи на одному з напрямів діяльності відповідного підрозділу оперативно-рятувальної служби. Здійснює контроль за забезпеченням єдності вимог державних стандартів, норм і правил у галузі пожежної безпеки, дотриманням її вимог під час проектування, будівництва, реконструкції, технічного переоснащення та експлуатації будівель, споруд, інших об’єктів незалежно від форм власності і видів діяльності, а також за розробленням та виготовленням пожежонебезпечних приладів, обладнання та іншої продукції, речовин і матеріалів, усуненням причин і умов, що сприяють виникненню та поширенню пожежі.

Здійснює розробку відповідних заходів щодо профілактики пожеж, притягає до відповідальності посадових осіб, інших працівників підприємств, установ, організацій, громадян, винних у порушенні правил пожежної безпеки, встановлених актами законодавства та іншими нормативними актами (стандартами, нормами, правилами, положеннями, інструкціями тощо), невиконанні розпоряджень (приписів), постанов органів державного нагляду, використанні пожежної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням, що створює загрозу виникнення пожежі або перешкоджає її гасінню, евакуації людей, а також у випадках випуску пожежонебезпечної продукції, систем і засобів протипожежного захисту з відхиленням від стандартів, технічних умов або їх відсутності.

Припиняє чи забороняє роботу підприємств та окремих виробництв, експлуатацію будівель, споруд, випуск і реалізацію пожежонебезпечної продукції, неякісних систем і засобів протипожежного захисту, роботу виробничих дільниць та агрегатів, експлуатацію окремих приміщень, опалювальних приладів, дільниць електричної мережі; проведення пожежонебезпечних робіт, дію виданих дозволів на право проведення таких робіт. Бере участь у прийнятті в експлуатацію будівель, споруд та інших об’єктів, а також у відведенні територій під будівництво, проведенні випробувань нових зразків пожежонебезпечних приладів, обладнання та іншої продукції. Проводить експертизу (перевірку) проектної та іншої документації, а також стану пожежної безпеки об’єктів на відповідність нормативним актам з пожежної безпеки та встановленому порядку.

Дає дозвіл на введення в експлуатацію нових і реконструйованих об’єктів виробничого та іншого призначення, впровадження нових технологій, передавання у виробництво зразків нових пожежонебезпечних приладів, обладнання та іншої продукції, на оренду будь-яких приміщень і початок роботи новоутворених підприємств. Проводить згідно з чинним законодавством перевірки і дізнання за повідомленнями і заявами про злочини, пов’язані з пожежами і порушеннями правил пожежної безпеки. Здійснює контроль за підготовкою працівників, учнів і студентів з питань пожежної безпеки. Складає звітність у терміни та за формами згідно з установленим порядком.

Повинен знати. Законодавчо-нормативні акти України про пожежну охорону; вимоги Бойового статуту пожежної охорони, інші документи, що регламентують діяльність органу пожежної безпеки; правила охорони праці; технічні характеристики пожежонебезпечних матеріалів, пожежного спорядження та спеціального обладнання, якими оснащено пожежно-рятувальні підрозділи; технологію ліквідації пожеж згідно з їх характеристиками та класифікацією; вимоги до випуску установок пінного, порошкового та інших способів гасіння пожеж; засобів протипожежного водопостачання; основні методи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста. Стаж роботи за фахом в оперативно-рятувальній службі, пов’язаної з пожежною безпекою, не менше 1 року або в інших видах економічної діяльності не менше 2 років. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору