UARU
Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Фахівці
  4. Електромеханік автотранспортних засобів

Електромеханік автотранспортних засобів

Завдання та обов'язки. Здійснює автотехнічну експертизу, враховуючи обставини дорожньо-транспортної пригоди (ДТП), дорожню ситуацію і дії учасників руху, а також обставини, що спричинили виникнення ДТП. У процесі виконання експертизи обстежує технічний стан автотранспортних засобів з метою встановлення фактичних змін (ушкоджень) окремих деталей, складових одиниць, агрегатів, систем і додаткового обладнання та причин, які їх викликали (ДТП або сторонні зовнішні впливи). Визначає складність і характер змін (ушкоджень) автотранспортних засобів, що виникли в результаті дії на них різних факторів, а також технологію і методи ремонтно-відновлювальних робіт. Обґрунтовує необхідність застосування спеціального контрольно-діагностичного та ремонтного обладнання, що потрібні для оцінки та відновлення пошкоджених автотранспортних засобів, відповідно до технічних вимог і вимог державних і міжнародних стандартів, а також нормативних документів заводів - виробників автотранспортних засобів, що діють на момент виконання експертизи. Встановлює причини і час виникнення пошкоджень і технічних несправностей автотранспортних засобів. Аналізує можливості виявлення технічної несправності до моменту настання ДТП, причинний зв'язок між виявленою несправністю (пошкодженням) автомобільного транспортного засобу і ДТП, а також можливості запобігання ДТП (наїзду, зіткнення, перекидання, загоряння і т.п.) при визначеному технічному стані автомобільного транспортного засобу в момент події і обставинами, пов'язаними з технічним станом автомобільного транспортного засобу, що спричинили чи могли спричинити виникнення ДТП. Досліджує обставини, що характеризують механізм ДТП або окремих її елементів (фаз), з метою визначення швидкості і напрямку руху автомобільного транспортного засобу, гальмового шляху, напрямку дії сил між автотранспортними засобами, що зіштовхнулися, їхнє взаємне положення в різні моменти ДТП. Встановлює час подолання автомобільними транспортними засобами визначених ділянок шляху, момент виникнення небезпеки для руху, що вимагає вживання екстрених заходів із запобігання події. На основі використання технічних даних і врахування об'єктивних закономірностей виконує дослідження обставин на місці ДТП для визначення значень параметрів і коефіцієнтів, що характеризують рух автотранспортних засобів і інших об'єктів (коефіцієнти зчеплення, опору каченя і т.п.), умов видимості з місця водія в момент ДТП (за даними про дорожні обставини і результати проведеного огляду), обставин, що відносяться до дорожніх перед ДТП, що спричинили або могли спричинити її виникнення. Забезпечує наукову обґрунтованість і доказовість виконаної автотехнічної експертизи, а також вирішення інших питань, пов'язаних з безпекою руху й експлуатацією автотранспортних засобів. Виконує дослідження і дає рекомендації з обґрунтованості позовних вимог, правильності розрахунків вартості ремонту автотранспортних засобів, визначення розміру майнового збитку, заподіяного внаслідок ДТП. Аналізує інформацію про об'єкт автотехнічної експертизи для здійснення правової експертизи. Обґрунтовує форми і методи автотехнічної експертизи. Відповідно до встановленого порядку оформлює угоди із замовниками, контролює їхнє виконання. Консультує замовників за діючими правилами і вимогами нормативних правових актів, якими необхідно керуватися при оформленні документів, що стосуються виконання автотехнічної експертизи. Забезпечує дотримання законів і інших нормативно-правових актів, а також правильність оформлення документів, необхідних при виконанні автотехнічної експертизи, складає експертний висновок, акти і встановлену звітність про виконану роботу. Дотримується вимог із забезпечення конфіденційності інформації, що використовується в процесі експертизи.

Повинен знати: положення, інструкції, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються питань здійснення автотехнічної експертизи; форми і методи її виконання; організацію робіт із встановлення вартості об'єктів автотехнічної експертизи; порядок оформлення угод купівлі-продажу об'єктів автотехнічної експертизи і реєстрації переуступки прав власності; конструкцію складових одиниць і агрегатів автотранспортних засобів, принципи їх роботи, можливі ушкодження і причини їхнього виникнення; особливості конструкцій сучасних закордонних автотранспортних засобів і їхнього додаткового обладнання; правила дорожнього руху; методи виконання розрахунків, пов'язаних з моделюванням дорожніх ситуацій, установленням довжини гальмового і зупинного шляхів; форми і методи оцінки автотранспортних засобів; основи економіки; правила і норми з охороні праці; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство.

Кваліфікаційні вимоги.

Фахівець з автотехнічної експертизи I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Навчання за спеціальною програмою та успішне складання кваліфікаційних іспитів. Стаж роботи за професією фахівця з автотехнічної експертизи II категорії: для магістра - не менше 1 року, для спеціаліста - не менше 2 років.

Фахівець з автотехнічної експертизи II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Навчання за спеціальною програмою та успішне складання кваліфікаційних іспитів. Для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією фахівця з автотехнічної експертизи - не менше 1 року.

Фахівець з автотехнічної експертизи: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Навчання за спеціальною програмою та успішне складання кваліфікаційних іспитів. Без вимог до стажу роботи.


Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору