Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Професіонали
  4. Інженер з автоматизованих систем управління повітряним рухом

Інженер з автоматизованих систем управління повітряним рухом

Завдання та обов'язки. Організовує та удосконалює технічну експлуатацію автоматизованих систем керування повітряним рухом. Забезпечує технічне обслуговування, ремонт, налагоджування обладнання. Перевіряє технічний стан засобів та джерел електроживлення. Веде облік та аналізує відмови та несправності у роботі обладнання та програмного забезпечення, вживає заходів до їх запобігання. Розробляє організаційні та технічні заходи з підвищення надійності та якості роботи обладнання та програмного забезпечення.
Бере участь у роботі комісій з приймання в експлуатацію нового обладнання об'єкта, організовує та контролює виконання робіт з його монтажу та налагоджування. Складає графіки технічного обслуговування обладнання, веде технічну документацію, готує матеріали для звітності. Складає заявки на запасні частини та матеріали, що необхідні під час виконання робіт. Забезпечує економію усіх видів енергії та матеріалів. Вивчає, узагальнює та впроваджує сучасні методи експлуатації та обслуговування обладнання. Освоює нову техніку, впроваджує сучасні методи організації праці. Проводить технічне навчання з персоналом об'єкта.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; основи трудового законодавства, накази, вказівки, інструкції та інші нормативно-розпорядчі документи галузі, підприємства, що регламентують діяльність служби; структурну схему об'єкта та взаємодію усіх її ланок; принципові та монтажні схеми обладнання об'єкта; схеми електроживлення об'єкта; системи керування та комунікації; нормативні документи з технічної експлуатації, ремонту та обслуговування обладнання, обчислювальної техніки та програмного забезпечення; перспективи розвитку автоматизованих систем; основи економіки, організації виробництва та управління; правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та режиму.

Кваліфікаційні вимоги:

Провідний інженер з автоматизованої системи управління повітряним рухом: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з автоматизованої системи управління повітряним рухом - не менше 2 років.

Інженер з автоматизованої системи управління повітряним рухом I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з автоматизованої системи управління повітряним рухом II категорії - не менше 2 років.

Інженер з автоматизованої системи управління повітряним рухом II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з автоматизованої системи управління повітряним рухом - не менше 1 року.

Інженер з автоматизованої системи управління повітряним рухом: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору