Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Професіонали
  4. Інженер з картографії

Інженер з картографії

Завдання та обов'язки. Виконує розпорядження керівництва служби аеронавігаційної інформації та вказівки начальника відділу картографії, роботи з комп'ютерної підготовки та складання оригіналів аеронавігаційних карт і аеродромних схем для включення їх у документи аеронавігаційної інформації. Контролює повноту та достовірність отримуваних у роботу текстових, табличних та графічних вихідних даних під час складання відповідних карт і схем. Додержується правил трудової та технологічної дисципліни, охорони праці та пожежної безпеки в приміщеннях служби аеронавігаційної інформації та на своєму робочому місці. Сприяє збереженню техніки, майна і обладнання на робочому місці та в приміщеннях служби аеронавігаційної інформації.
У межах своїх повноважень діє від імені служби аеронавігаційної інформації, представляє її у вітчизняних та іноземних державних, громадських та інших організаціях з питань аеронавігаційної інформації. Розробляє пропозиції, спрямовані на підвищення ефективності праці відділу, удосконалення організації робіт, модернізації існуючої технології розроблення аеронавігаційних карт і аеродромних схем.
Бере участь у розробленні та впровадженні галузевих стандартів і нормативних документів цивільної авіації, що регламентують якість, точність, достовірність та цілісність аеронавігаційних даних та матеріалів (у межах своїх повноважень). Перевіряє теоретичні знання та практичні навички роботи працівників відділу картографії. Удосконалює свої знання та навички у сфері аеронавігаційної інформації та картографії. Бере участь у проведенні технічних занять з працівниками відділу та служби.

Повинен знати: нормативно-правові документи, що визначають діяльність служби аеронавігаційної інформації, а також інші документи, які визначають і регламентують порядок проходження та впровадження аеронавігаційної інформації, у тому числі й основні документи ICAO, пов'язані з діяльністю служби аеронавігаційної інформації та виданням аеронавігаційних карт; структуру повітряного простору України; мережу аеродромів, розташованих на території; перелік органів обслуговування повітряного руху, повітряних трас, місцевих повітряних ліній та їх обладнання засобами радіотехнічного забезпечення польотів; зміст і загальні вимоги з питань організації робіт під час планування та виконання польотів повітряних суден за процедурами цивільної авіації; фактичну наявність видів аеронавігаційного обслуговування, які надаються в районах польотної інформації України; перелік документів аеронавігаційної інформації, їх зміст, призначення та порядок використання під час підготовки та складання аеронавігаційних карт та аеродромних схем; встановлений порядок розроблення документів аеронавігаційної інформації, внесення в них змін та доповнень; існуючу у відділі технологію підготовки та видання аеронавігаційних карт і аеродромних схем, умовні позначення, авіаційну термінологію та скорочення, що застосовуються під час розроблення аеронавігаційних картографічних документів; основні положення трудового законодавства України.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з картографії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі аеронавігаційного обслуговування повітряного руху та прикладного застосування існуючих автоматизованих графічних систем під час складання аеронавігаційних карт. Стаж роботи за професією інженера з картографії I категорії - не менше 2 років.

Інженер з картографії I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі аеронавігаційного обслуговування повітряного руху та прикладного застосування існуючих автоматизованих графічних систем під час складання аеронавігаційних карт. Для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з картографії II категорії - не менше 2 років.

Інженер з картографії II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі аеронавігаційного обслуговування повітряного руху та прикладного застосування існуючих автоматизованих графічних систем при складанні аеронавігаційних карт. Стаж роботи за професією інженера з картографії - не менше 1 року.

Інженер з картографії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі аеронавігаційного обслуговування повітряного руху та прикладного застосування існуючих автоматизованих графічних систем при складанні аеронавігаційних карт. Без вимог до стажу роботи.

Створіть краще резюме всього за кілька хвилин і робота Вашої мрії знайдеться швидше!

Створити резюме

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору