Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Професіонали
  4. Інженер з об'єктивного контролю

Інженер з об'єктивного контролю

Завдання та обов'язки. Бере участь у плануванні та організації роботи відділу (дільниці), забезпеченні виконання виробничого плану, контролю якості робіт, що виконуються. Здійснює аналіз матеріалів обробки, визначає відхилення параметрів режимів польотів і функціонування систем. Своєчасно інформує начальника відділу (дільниці) об'єктивного контролю. Вивчає та узагальнює, упроваджує передовий досвід, прогресивні методи і нові засоби оброблення та аналізу польотної інформації. Удосконалює організацію робіт ITC відділу (дільниці).
Вживає заходів щодо підвищення продуктивності та якості праці, зниження трудовитрат та собівартості виконання робіт. Забезпечує збереження, справність, своєчасне ТО і постійну готовність засобів обробки до використання за призначенням, своєчасну їх метрологічну перевірку. Веде облік та аналізує відмови та несправності засобів оброблення, вживає заходів щодо їх запобігання.
Подає пропозиції щодо удосконалення засобів оброблення. Веде встановлену для відділу (дільниці) облікову документацію, своєчасно подає звітність. Забезпечує зберігання матеріалів, записів інформації, їх обробок та аналізів. Своєчасно вивчає та виконує вимоги керівних документів. Економне витрачає матеріально-технічні засоби та паливно-енергетичні ресурси, що виділяються відділу (дільниці) для виконання робіт. Бере участь в організації та проведенні авіаційно-технічної підготовки. Бере участь у раціоналізаторській та винахідницькій роботі відділу (дільниці).
Систематизує та узагальнює матеріали оброблення та аналізу польотної інформації. Дотримується трудової та виробничої дисципліни. Бере участь у розробленні місячних, квартальних і річних планів (графіків) роботи відділу (дільниці).

Повинен знати: Повітряний кодекс України, постанови, розпорядження, накази, нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування; нормативно-правові акти органу державного регулювання діяльності цивільної авіації України, які регулюють порядок діяльності підприємства, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з вимог придатності до польотів повітряних суден з технічного обслуговування та ремонту устаткування; перспективи технічного розвитку підрозділу; організацію ремонтних робіт і технічного обслуговування устаткування та авіаційної техніки; технічні характеристики, конструктивні особливості та експлуатаційні дані устаткування підрозділу, основні технологічні процеси, стандарти, граничні значення льотно-технічних характеристик та параметрів функціонування контрольованих систем та приладів ПС, будову та правила експлуатації засобів об'єктивного контролю; величини відхилень параметрів режимів польоту і функціонування систем ПС від їх граничних значень; основи економіки, організації праці, виробництва і управління, основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з об'єктивного контролю: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Наявність свідоцтва диспетчера управління повітряним рухом 1 або 2 класу кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з об'єктивного контролю I категорії - не менше 2 років, з безпосереднього управління повітряним рухом - не менше 5 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами.

Інженер з об'єктивного контролю I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Наявність свідоцтва диспетчера управління повітряним рухом 1 або 2 класу кваліфікації. Для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з об'єктивного контролю II категорії - не менше 2 років, з безпосереднього управління повітряним рухом - не менше 3 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами.

Інженер з об'єктивного контролю II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Наявність свідоцтва диспетчера управління повітряним рухом. Стаж роботи за професією інженера з об'єктивного контролю - не менше 1 року, з безпосереднього управління повітряним рухом - не менше 3 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами.

Інженер з об'єктивного контролю: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Наявність свідоцтва диспетчера управління повітряним рухом. Без вимог до стажу роботи. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору