Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Професіонали
  4. Інженер з паливно-мастильних матеріалів

Інженер з паливно-мастильних матеріалів

Завдання та обов'язки. Планує і організовує забезпечення авіаційним паливом та спеціальними рідинами підприємства цивільної авіації. Забезпечує заправку повітряних суден авіаційними паливно-мастильними матеріалами. Забезпечує безпеку і регулярність польотів шляхом виконання вимог державних стандартів і нормативних документів з проведення лабораторного і аеродромного контролю якості під час прийому, зберігання, видавання паливно-мастильних матеріалів, їх очищення, дозування ПВК-рідини і заправлення повітряних суден.
Проводить відновлення якості паливно-мастильних матеріалів шляхом відстою, фільтрації, сепарації, осушення, змішування з продуктом тієї ж марки. Організовує зберігання, збір і здавання відпрацьованих нафтопродуктів. Здійснює метрологічне забезпечення в службі паливно-мастильних матеріалів. Організовує і виконує технічне обслуговування і ремонт технологічного обладнання згідно з вимогами експлуатаційно-ремонтної документації.
Організовує розроблення та впровадження нових технологічних процесів і обладнання. Планує будування і реконструкцію об'єктів служби паливно-мастильних матеріалів з метою покращення їх техніко-економічних, екологічних та інших показників.
Забезпечує високий рівень хіммотологічної надійності паливних, оливних, гідравлічних систем повітряних суден. Бере участь разом з працівниками науково-дослідних інститутів цивільної авіації в проведенні робіт з дослідження і випробування паливно-мастильних матеріалів і обладнання. Аналізує порушення працездатності паливних, оливних, гідравлічних систем повітряних суден, проводить пошук причин відмови, розробляє заходи з їх усунення й запобігання.
Проводить роботу з пошуку шляхів економії паливно-мастильних матеріалів, енергетичних, матеріальних, трудових ресурсів. Веде облік і звітність з виробничої діяльності. Розраховує основні техніко-економічні показники роботи служби паливно-мастильних матеріалів. Розробляє і впроваджує заходи з розвитку і автоматизації технологічних процесів у службі паливно-мастильних матеріалів. Забезпечує дотримання правил охорони праці, навколишнього середовища, правил пожежної безпеки під час випробування й використання паливно-мастильних матеріалів.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; накази, вказівки, інструкції та інші нормативно-розпорядчі документи галузі, що регламентують діяльність; структурну схему об'єкта та взаємодію його ланок; планування і організацію постачання підприємств цивільної авіації паливно-мастильними матеріалами; облік і звітність руху паливно-мастильних матеріалів; контроль якості паливно-мастильних матеріалів, відновлення якості; організацію метрологічного забезпечення технологічних процесів; планування термінів перевірки обладнання, засобів вимірювання; проектування, будівництво і реконструкцію об'єктів авіапаливозабезпечення, розробки технічних засобів і засобів заправки повітряних суден; технічну експлуатацію і ремонт технологічного обладнання; механізацію і автоматизацію технологічних процесів під час прийому, зберігання, видавання і заправлення паливно-мастильними матеріалами повітряних суден; охорону навколишнього середовища і пожежну безпеку; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з паливно-мастильних матеріалів: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з паливно-мастильних матеріалів I категорії - не менше 2 років.

Інженер з паливно-мастильних матеріалів I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з паливно-мастильних матеріалів II категорії - не менше 1 року.

Інженер з паливно-мастильних матеріалів II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з паливно-мастильних матеріалів - не менше 1 року.

Інженер з паливно-мастильних матеріалів: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору