Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Професіонали
  4. Інженер з радіонавігації та радіолокації

Інженер з радіонавігації та радіолокації

Завдання та обов'язки. Організовує та вдосконалює технічну експлуатацію радіонавігаційного та радіолокаційного обладнання. Забезпечує технічне обслуговування, ремонт, налагоджування обладнання. Перевіряє технічний стан засобів радіотехнічного обладнання та джерел електроживлення. Веде облік та аналізує відмови та несправності в роботі обладнання, вживає заходів щодо їх запобігання.
Розробляє організаційні та технічні заходи з підвищення надійності та якості роботи обладнання об'єкта. Бере участь у роботі комісій з приймання в експлуатацію нового обладнання об'єкта, проводить та контролює виконання робіт з його монтажу та налагоджування. Складає графіки технічного обслуговування обладнання, веде технічну документацію, готує матеріали для звітності. Складає заявки на запасні частини та матеріали, що необхідні під час виконання робіт. Забезпечує економію усіх видів енергії та матеріалів. Вивчає, узагальнює та впроваджує сучасні методи експлуатації та обслуговування обладнання. Освоює нову техніку, упроваджує сучасні методи організації праці. Проводить технічне навчання з персоналом об'єкта.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; накази, вказівки, інструкції та інші нормативно-розпорядчі документи галузі, підприємства, що регламентують діяльність служби; структурну схему об'єкта та взаємодію усіх її ланок; принципові та монтажні схеми обладнання об'єкта; схеми електроживлення об'єкта; системи керування та комунікації; нормативні документи з технічної експлуатації, ремонту та обслуговування обладнання об'єкта; перспективи розвитку радіонавігаційного та радіолокаційного обладнання; основи трудового законодавства, основи економіки, організації виробництва та управління; правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та режиму.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з радіонавігації та радіолокації: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр або спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з радіонавігації та радіолокації I категорії - не менше 3 років.

Інженер з радіонавігації та радіолокації I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з радіонавігації та радіолокації II категорії - не менше 2 років.

Інженер з радіонавігації та радіолокації II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з радіонавігації та радіолокації - не менше 1 року.

Інженер з радіонавігації та радіолокації: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору