Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Професіонали
  4. Інженер-технолог центру комутації повідомлень

Інженер-технолог центру комутації повідомлень

Завдання та обов'язки. Організовує та вдосконалює технічну експлуатацію Центру комутації повідомлень. Перевіряє програмне забезпечення обладнання Центру комутації повідомлень. Веде облік та аналізує відмови та несправності у роботі обладнання, вживає заходів щодо їх запобігання. Розроблює організаційні і технічні заходи з підвищення надійності та якості роботи обладнання об'єкта. Бере участь у роботі комісій з приймання в експлуатацію нового обладнання об'єкта, проводить та контролює виконання робіт з його налагоджування. Веде технічну документацію, готує матеріали для звітності. Складає заявки на матеріали, що необхідні під час виконання робіт. Забезпечує економію усіх видів матеріалів.
Вивчає, узагальнює та впроваджує сучасні методи експлуатації та обслуговування обладнання. Освоює нову техніку, упроваджує сучасні методи організації праці. Проводить технічне навчання з персоналом об'єкта. Керує технологією оброблення повідомлень мережі авіаційного наземного телеграфного зв'язку.

Повинен знати: Повітряний кодекс України; накази, вказівки, інструкції та інші нормативно-розпорядчі документи галузі, підприємства, що регламентують діяльність служби; структурну схему об'єкта та взаємодію усіх її ланок; принципові та монтажні схеми обладнання об'єкта; схеми електроживлення об'єкта; системи управління та комунікації; нормативні документи з технічної експлуатації, ремонту та обслуговування обладнання об'єкта; перспективи розвитку засобів електрозв'язку; основи трудового законодавства; основи економіки, організації виробництва та управління; правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та внутрішнього трудового розпорядку; організацію та принципи планування розвитку телеграфної мережі зв'язку, організацію та порядок використання програмного забезпечення Центру комутації повідомлень, технічні та технологічні характеристики обладнання Центру комутації повідомлень, тестові програми Центру комутації повідомлень, методику пошуку та усунення збоїв обладнання, методику роботи з технічною документацією фірм-виробників, правила та періодичність ведення установленої звітності.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер-технолог Центру комутації повідомлень: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера-технолога Центру комутації повідомлень I категорії - не менше 2 років.

Інженер-технолог Центру комутації повідомлень I категорії:повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера-технолога Центру комутації повідомлень II категорії - не менше 2 років.

Інженер-технолог Центру комутації повідомлень II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера-технолога Центру комутації повідомлень - не менше 1 року.

Інженер-технолог Центру комутації повідомлень: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору