Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Фахівці
  4. Інспектор державний з авіаційного нагляду льотної придатності повітряних суден

Інспектор державний з авіаційного нагляду льотної придатності повітряних суден

Завдання та обов'язки. Бере участь у забезпеченні державного авіаційного нагляду льотної придатності повітряних суден на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності, які належать до сфери цивільної авіації України (суб'єкти авіаційної діяльності). Здійснює контроль за дотриманням суб'єктами авіаційної діяльності чинного законодавства, правил, стандартів, норм, положень, інструкцій та інших документів нормативного характеру, що стосуються льотної придатності повітряних суден. Контролює стан відповідних об'єктів та процесів, що впливають на льотну придатність повітряних суден.
Інспектує авіаційні об'єкти та відповідний персонал, що забезпечує льотну придатність повітряних суден та належать до технічного обслуговування авіаційної техніки, авіаційної безпеки, організації використання повітряного простору та обслуговування повітряного руху, експлуатації аеродромів та аеропортового наземного забезпечення. Перевіряє на території України роботу національних та іноземних суб'єктів авіаційної діяльності щодо дотримання ними відповідних норм і правил, які стосуються льотної придатності повітряних суден.
Контролює рівень підготовки льотного, диспетчерського, інженерно-технічного та іншого відповідного персоналу з питань льотної придатності повітряних суден. Перевіряє наявність необхідних сертифікатів та стан ведення документації щодо авіаційного персоналу, авіаційної техніки та стану авіаційної безпеки суб'єктами авіаційної діяльності, в тому числі в іноземних авіакомпаніях, на території України та експлуатантами, що мають український сертифікат у будь-якій країні світу. За результатами інспекторських перевірок оформлює звітну документацію, вносить відповідну інформацію до банку даних, стежить за його своєчасним оновленням та поповненням. Бере участь у підготовці пропозицій щодо усунення виявлених у ході перевірки недоліків в організації льотної придатності повітряних суден на авіаційному підприємстві та контролює їх виконання.

Повинен знати: Конституцію України, закони України, постанови Кабінету Міністрів України, Повітряний кодекс України, керівні документи Міністерства транспорту та зв'язку України, Державної авіаційної адміністрації, міжнародних спеціалізованих організацій у сфері цивільної авіації (ICAO, JAA, EASA), які регламентують діяльність цивільної авіації; чинні правила, вимоги, настанови, стандарти тощо (щодо забезпечення льотної придатності повітряних суден), що стосуються безпеки польотів, розслідування авіаційних аварій та здійснення запобіжних заходів, льотної експлуатації, технічного обслуговування повітряних суден, аеронавігаційного обслуговування, розробки та виробництва авіаційної техніки, аеропортової діяльності, пошукового та аварійно-рятувального забезпечення польотів, організації перевезень; методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо системи державного нагляду; норми льотної придатності повітряних суден; основи трудового законодавства; іноземну мову в обсязі, необхідному для виконання професійних обов'язків; відповідні фаховим завданням програмні засоби роботи на комп'ютері; норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом в авіаційній галузі для бакалавра не менше 5 років, для спеціаліста не менше 3 років. Наявність свідоцтва (сертифіката) та допуску на право здійснювати професійну діяльність.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору