Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Професіонали
  4. Інженер (металургія)

Інженер (металургія)

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Під керівництвом провідного (старшого) інженера, відповідального виконавця або керівника теми (завдання) бере участь у проведенні наукових досліджень або виконанні технічних розробок в галузі металургії. Розробляє робочі плани та програми проведення окремих етапів робіт. Здійснює збір, обробку, аналіз та систематизацію науково-технічної інформації за темою (завданням). Проектує кінематичні, електричні, монтажні та інші схеми різноманітного призначення, розраховує необхідні параметри та величини. Складає описання будови та принципів дії виробів, об'єктів, що проектуються, а також обґрунтування прийнятих технічних рішень.
Проектує засоби випробування та контролю, оснастку, лабораторні макети, контролює їх виготовлення. Бере участь у стендових та промислових випробуваннях дослідних зразків (партій) виробів, що проектуються, установленні та налагодженні устаткування під час проведення досліджень або експериментів. Виконує настроювання та регулювання складної та точної апаратури, здійснює контроль за її станом та правильним використанням. Стежить за роботою устаткування, проводить складні досліди та вимірювання, веде записи за експериментами, що проводяться, виконує необхідні розрахунки, аналізує та узагальнює результати, складає за ними технічні звіти і оперативні відомості. Готує початкові дані для складання планів, кошторисів, заявок на матеріали, устаткування тощо.
Розробляє проектну та робочу технічну документацію, оформляє закінчені науково-дослідні та проектно-конструкторські роботи. Бере участь у впровадженні розроблених технічних рішень та проектів, у поданні технічної допомоги та здійсненні авторського нагляду під час виготовлення, монтажу, налагодження, випробувань та здавання в експлуатацію виробів, об'єктів, що проектуються. Узагальнює досвід впровадження результатів досліджень та розроблених технічних рішень.
Вивчає спеціальну літературу та іншу науково-технічну інформацію, досягнення вітчизняної та закордонної науки і техніки з питань досліджень та розробок. Готує інформаційні огляди, а також рецензії, відгуки та висновки на технічну документацію. Бере участь в експертизі наукових робіт, у роботі семінарів, конференцій, науково-технічних товариств. Складає розділи науково-технічних звітів з виконаних робіт. Бере участь у підготовці публікацій, складанні заявок на винаходи та відкриття.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: методи дослідження, проектування та проведення експериментальних робіт з урахуванням специфіки металургійного виробництва; спеціальну науково-технічну та патентну літературу з тематики досліджень та розробок; порядок користування реферативними та довідково-інформаційними виданнями, а також іншими джерелами науково-технічної інформації; технологію виробництва в галузі; призначення, склад, конструкцію, принципи роботи, умови монтажу та технічної експлуатації виробів, об'єктів, що проектуються; устаткування підрозділу установи (організації), особливості його експлуатації; стандарти, технічні умови та інші керівні матеріали з розробки та оформлення технічної документації; методи та засоби виконання технічних розрахунків і обчислювальних робіт; досягнення науки і техніки у відповідній галузі знань в Україні та за кордоном; вимоги передової організації праці під час проектування; основи економіки та організації виробництва; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ.

Провідний інженер (металургія): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера (металургія) I категорії не менше 2 років.

Інженер (металургія) I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера (металургія) II категорії не менше 2 років, для бакалавра не менше 3 років.

Інженер (металургія) II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста без вимог до стажу роботи, для бакалавра стаж роботи за професією інженера (металургія) не менше 2 років.

Інженер (металургія): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

Створіть краще резюме всього за кілька хвилин і робота Вашої мрії знайдеться швидше!

Створити резюме

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору