Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Професіонали
  4. Інженер-технолог (металургія)

Інженер-технолог (металургія)

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Розробляє з використанням засобів автоматизації проектування та впроваджує технологічні процеси та режими виробництва на продукцію, яка випускається підприємством (цехом, дільницею), та на всі інші види різних за складністю робіт в металургійній промисловості. Установлює порядок виконання робіт. Складає плани розміщення устаткування, технічного оснащення та організації робочих місць, розраховує виробничі потужності та завантаженість устаткування. Бере участь у розробці технічно обґрунтованих трудових норм; лінійних та сітьових графіків, у відпрацюванні виробів на технологічність, розраховує нормативи матеріальних витрат (технічні норми витрат сировини, напівфабрикатів, матеріалів, інструментів, технологічного палива, енергії), економічну ефективність технологічних процесів, які проектуються.
Розробляє технологічні нормативи, інструкції та іншу технологічну документацію, вносить зміни у документацію щодо коригування технологічних процесів і режимів виробництва. Узгоджує розроблену документацію з цехами та відділами підприємства. Складає технічні завдання на проектування пристроїв, оснастки та спеціального інструменту, передбачених технологією.
Проводить патентні дослідження та визначає показники технічного рівня об'єктів техніки й технології, які проектуються. Бере участь у проведенні експериментальних робіт з освоєння нових технологічних процесів і впровадження їх у виробництво, у складанні заявок на винаходи та промислові зразки, а також у розробці планів НОП, нової техніки, організаційно-технічних заходів щодо своєчасного освоєння виробничих потужностей, удосконалення технології та контролює їх виконання. Здійснює контроль за додержанням технологічної дисципліни в цехах і правильною експлуатацією технологічного устаткування.
Вивчає передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі технології виробництва, розробляє та бере участь у реалізації заходів з підвищення ефективності виробництва, спрямованих на скорочення витрат матеріалів, зниження трудомісткості продукції, підвищення продуктивності праці. Аналізує причини браку та випуску продукції низької якості, бере участь у розробці заходів щодо їх запобігання та усунення, а також у розгляді рекламацій, що надходять на продукцію, яка випускається на підприємстві. Розробляє методи технічного контролю та випробування продукції. Бере участь у складанні патентних і ліцензійних паспортів, заявок на устаткування, винаходи та промислові зразки. Розглядає раціоналізаторські пропозиції з удосконалення технології виробництва та готує висновки про доцільність їх використання в умовах виробництва.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня та інші керівні, методичні та нормативні матеріали з технологічної підготовки виробництва; технологію виробництва продукції підприємства; перспективи технічного розвитку підприємства; системи та методи проектування технологічних процесів і режимів виробництва; основне технологічне устаткування та принципи його роботи; технічні характеристики та економічні показники кращих вітчизняних і зарубіжних технологій, які є аналогічними тим, що проектуються; типові технологічні процеси та режими виробництва, технічні вимоги до сировини, матеріалів, готової продукції; стандарти та технічні умови; нормативи витрат сировини, матеріалів, палива, енергії; види браку та способи його запобігання; основи систем автоматизованого проектування; порядок і методи проведення патентних досліджень; основи винахідництва; методи аналізу технічного рівня об'єктів техніки та технології; основні вимоги передової організації праці під час проектування технологічних процесів; керівні матеріали з розробки та оформлення технічної документації; досвід передових вітчизняних і зарубіжних підприємств у галузі прогресивної технології виробництва аналогічної продукції; основи економіки; організацію виробництва; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ.

Провідний інженер-технолог (металургія): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера-технолога (металургія) I категорії не менше 2 років.

Інженер-технолог (металургія) I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера-технолога (металургія) II категорії: для магістра не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Інженер-технолог (металургія) II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для магістра без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією інженера-технолога (металургія) III категорії не менше 2 років.

Інженер-технолог (металургія) III категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера-технолога (металургія): для спеціаліста не менше 1 року, бакалавра - не менше 2 років.

Інженер-технолог (металургія): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору