Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Сталеплавильне виробництво
  4. Розливальник сталі

Розливальник сталі

2-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує стопорами проміжного пристрою під час розливання сталі з ковшів ємкістю до 100 т. Бере участь в розливанні сталі. Накриває зливки у виливницях кришками та знімає їх під керівництвом розливальника сталі вищої кваліфікації. Завантажує у виливниці графіт, люнкерит, алюміній та інші термічні суміші. Ламає футеровку сталерозливних і проміжних ковшів. Зачищає та засипає кристалізатори, очищає воронки, колектори, масломастильник та готує їх до розливання плавки. Готує матеріали та технологічний інструмент до розливання. Завчасно змазує кристалізатори. Прибирає скрап, шлак та сміття в розливному прольоті. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи процесу розливання сталі: будову стопорного механізму проміжного та сталерозливного ковшів; склад та властивості вогнетривких матеріалів, що застосовуються для футерування сталерозливних ковшів і для набирання стопорів; типи виливниць та піддонів для різних марок сталі.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Готує подані в розливний проліт состави виливниць для розливання плавки з ковшів ємкістю до 100 т. Керує стопорами проміжного пристрою під час розливання сталі з ковшів ємкістю 100 т та більше, розливання високоякісних сплавів і марок сталі, розливання конверторної сталі з ковшів ємкістю до 300 т. Обдуває піддони та виливниці, укладає прокладки. Омиває киснем сталевий отвір сталерозливного ковша ємкістю до 100 т у разі його "закозління" в процесі розливання плавки під керівництвом розливальника сталі вищої кваліфікації. Накриває зливки в виливницях кришками та знімає їх.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи технології розливання сталі різних марок; хімічні та фізичні властивості сталі, що розливається; вимоги до якості сталі, що розливається, та до підготовки составів виливниць до розливання.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією розливальника сталі 2 розряду не менше 1 року.

4-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Центрує струмінь, очищує стаканчик та омиває сталевий отвір у ковші киснем під час розливання сталі з ковшів ємкістю до 100 т. Готує подані в розливний проліт состави виливниць для розливання плавки з ковшів ємкістю 100 т та більше, для розливання високоякісних сплавів і марок сталі, для розливання конверторної сталі із ковшів ємкістю 100 т до 300 т. Керує стопорами проміжного пристрою під час розливання конверторної сталі з ковшів ємкістю 300 т і більше. Подає стопори. Установлює стопори в сталерозливному та проміжному ковшах, установлює сталерозливний ківш на стенд біля печі під керівництвом розливальника сталі вищої кваліфікації. Налагоджує та керує установкою дистанційного розливання сталі. Відбирає проби для аналізу, очищує сталерозливні ковші від залишків металу та шлаку. У разі обслуговування машин безперервного і напівбезперервного лиття заготовок виконує роботи з підготовки і установлення проміжних ковшів, закладає проміжки між затравками і кристалізаторами. Завантажує сталеві та шлакові "козли" у залізничні вагони. Подає шлакові чаші. Готує до випуску плавки кришки, графіт, люнкерит, кисневі балони, трубки і необхідний інструмент. Перевіряє якість підготовки сталерозливних составів.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи технологічного процесу виплавки сталі; технологію розливання сталі; будову та принцип роботи машин безперервного і напівбезперервного лиття заготовок; значення температури металу для розливання сталі.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією розливальника сталі 3 розряду не менше 1 року.

5-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде процес розливання та регулює швидкість розливання металу з ковшів ємкістю до 100 т. Центрує струмінь, очищує стаканчик і омиває сталевий отвір в ковші киснем під час розливання сталі з ковшів ємкістю 100 т і більше, розливання високоякісних сплавів і марок сталі, розливання конверторної сталі з ковшів ємкістю 100 т до 300 т. Готує подані в розливний проліт состави до розливання конверторної сталі з ковшів ємкістю 300 т і більше. Установлює стопори в сталерозливному і проміжному ковшах. Установлює сталерозливний ківш на стенд біля печі, замінює шлакові чаші. Забезпечує своєчасне подавання сталерозливних составів і розкислювачів, готує до випуску плавок ковші та розливну площадку.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи кристалізації зливка; внутрішні дефекти зливків; вплив швидкості розливання сталі на якість металу.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією розливальника сталі 4 розряду не менше 1 року.

6-й розряд - у разі розливання сталі з ковшів ємкістю 100 т та більше, розливання високоякісних сплавів і марок сталі, конверторної сталі з ковшів ємкістю 100 т до 300 т; центрування струменя, очищення стаканчика і омивання сталевого отвору в ковші киснем під час розливання конверторної сталі з ковшів ємкістю 300 т та більше.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією розливальника сталі 5 розряду не менше 1 року.

7-й розряд - у разі розливання конверторної сталі з ковшів ємкістю 300 т та більше.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією розливальника сталі 6 розряду не менше 1 року.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору