Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Професіонали
  4. Інженер з електрифікації сільськогосподарського підприємства

Інженер з електрифікації сільськогосподарського підприємства

Завдання та обов’язки. Організовує і керує роботами з електрифікації виробничих процесів та експлуатації електроустаткування. Розробляє заходи та подає на затвердження проекти планів з електрифікації виробничих процесів і об’єктів. Розробляє графіки проведення ремонтних і профілактичних оглядів електрообладнання та установок і забезпечує їх виконання. Своєчасно впроваджує заходи з електрифікації виробничих процесів, організовує ефективне використання електроустаткування та установок, забезпечує їх технічну справність.

Подає заявки на придбання устаткування для електрифікації підприємства, запасних частин та ремонтних матеріалів. Перевіряє технічний стан і якість роботи устаткування, що надходить на підприємство, у разі потреби подає матеріали для складання актів рекламацій. Забезпечує ощадливе витрачання електроенергії, матеріалів та коштів, наданих для електрифікації виробничих процесів і об’єктів підприємства, правильне проведення первинного обліку використання електроенергії установок і устаткування. Проводить облік роботи електриків і оформляє наряди на виконані роботи. Складає акти на списання електроустаткування і подає їх для затвердження адміністрації підприємства. Здійснює інструктажі керівників, фахівців та працівників виробничих підрозділів підприємства з правил експлуатації електроустановок. Контролює додержання правил експлуатації та охорони праці під час використання електроенергії, ремонту електроустановок, устаткування, а також електромережі підприємства.

Своєчасно інформує енергопостачальні організації про технічні несправності електромережі. Складає річні звіти, проводить аналіз ефективності використання електроустаткування і установок, а також електроенергії на виробничі потреби. Упроваджує у виробництво досягнення науки і передовий досвід з електрифікації та ремонту електроустаткування і установок. Постійно підвищує свою кваліфікацію і організовує технічне навчання електриків. Керує підлеглими працівниками. Контролює додержання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Повинен знати: закони України, нормативні акти Президента та Уряду України з питань сільськогосподарського виробництва; накази, розпорядження та інші керівні матеріали з експлуатації електроустановок, устаткування і організації роботи з електрифікації виробничих процесів; технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення, режими роботи електроустаткування, правила його технічної експлуатації і технологію проведення ремонтів; досягнення науки, передовий вітчизняний і зарубіжний досвід у галузі електроенергетичного обслуговування виробництва; основи ринкової економіки, організацію виробництва, праці й управління, законодавство про працю; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Провідний інженер з електрифікації сільськогосподарського підприємства: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з електрифікації сільськогосподарського підприємства I категорії — не менше 2 років. Інженер з електрифікації сільськогосподарського підприємства I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи за професією інженера з електрифікації сільськогосподарського підприємства II категорії — не менше 2 років. Інженер з електрифікації сільськогосподарського підприємства II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з електрифікації сільськогосподарського підприємства — не менше 2 років. Інженер з електрифікації сільськогосподарського підприємства: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору