Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Професіонали
  4. Інженер з меліорації

Інженер з меліорації

Завдання та обов’язки. Розробляє економічно обґрунтовану технологію проведення агромеліоративних робіт, спрямованих на боротьбу з несприятливими природними умовами, які перешкоджають одержанню високих і сталих урожаїв. Розробляє та впроваджує заходи щодо ефективного використання меліорованих земель. Упроваджує інтенсивні технології і передовий досвід поливання сільськогосподарських культур з метою підвищення врожайності, зростання продуктивності праці і зниження собівартості продукції рослинництва. Організовує раціональне використання водних ресурсів господарства. Складає плани водокористування, графіки поливів сільськогосподарських культур і контролює їх виконання. Забезпечує необхідний режим зрошення відповідно до графіка поливу, а на осушених землях — необхідний режим осушення, підтримуючи оптимальну вологість ґрунту.

Бере участь у розробленні перспективних та річних планів з використання меліоративних земель, складає плани будівництва і реконструкції зрошувальних, осушувальних і обводнювальних систем, проведення культуртехнічних робіт на землях, що не потребують осушування, і контролює їх виконання. Організовує розроблення проектно-кошторисної документації на ремонт внутрішньогосподарської зрошувальної, осушувальної і обводнювальної мереж, залучає до її розроблення спеціалізовані проектні організації і контролює виконання цих робіт. Бере участь у прийманні в експлуатацію меліорованих земель та в роботах з докорінного поліпшення земель, капітального їх планування і культуротехніки.

Забезпечує своєчасний та якісний ремонт і чищення внутрішньогосподарської меліоративної мережі з метою підтримання її в постійній технічній справності. Забезпечує збереження меліоративної мережі та гідротехнічних споруд. Контролює правильність зберігання і експлуатації меліоративних машин та поливальної техніки, ведення обліку і звітності. Забезпечує виконання законодавства з охорони навколишнього природного середовища. Контролює додержання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Повинен знати: закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу і меліорації земель; основи водного законодавства України; накази розпорядження та інші керівні матеріали, що стосуються виробничої діяльності підприємства; технологію проведення меліоративних і культуротехнічних робіт; машини і устаткування для меліорації; вітчизняні та зарубіжні досягнення науки і передовий досвід з питань проведення меліоративних та культуротехнічних робіт і використання меліорованих земель; основи ринкової економіки, організації виробництва, праці і управління; земельне і трудове законодавство; законодавство з охорони навколишнього природного середовища; правила експлуатації та можливості використання сучасних ЕОМ; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Провідний інженер з меліорації: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з меліорації категорії — не менше 2 років. Інженер з меліорації I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи за професією інженера з меліорації II категорії — не менше 2 років. Інженер з меліорації II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженер з меліорації — не менше 2 років. Інженер з меліорації: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору