Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Робітники
  4. Рисівник

Рисівник

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Розбиває площі для нарізування тимчасової зрошувальної мережі. Очищає канали від бур’янів. Відводить талі води з рисової системи. Очищає поле від стерні та бур’яну, просушує і спалює їх. Просушує насіння на повітрі та вигріває його на сонці. Підбирає стебла та волоті полеглого після комбайнів рису. Збирає рис у валки після ручного косіння. Перевертає валки й складає їх у копиці. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Повинен знати: призначення і правила користування ручним інструментом та інвентарем; правила розбивання площ для нарізування тимчасової зрошувальної мережі; правила виконання підготовчих робіт для висівання рису; правила підготовки насіння до сівби; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт. 1. Очищення від бур’янів каналів. 2. Розбивання площі для нарізування тимчасової зрошувальної мережі Рисове поле. 3. Очищення від післяжнивних залишків поля. 4. Виведення талих вод з рисової системи. 5. Просушування і спалювання бур’янів, післяжнивних залишків. 6. Просушування і вигрівання насіння. 7. Підбирання стебел та волотей полеглого рису. 8. Збирання у валки скошеного косою рису, перевертання валків та складання в копиці.


3-й розряд

Завдання та обов’язки. Скошує бур’яни на зрошувальних каналах і згрібає їх у купи. Обкошує канали. Копає ґрунт лопатою і навантажує на транспортні засоби. Поправляє валики після грейдера по сухому і залитому полю. Підсипає схили каналів або валиків по сухому полю. Перекопує ґрунт у кутах чеків. Копає ями для встановлення оголовків. Перекидає землю і трамбує її. Засипає ями з установленими спорудами і трамбує ґрунт. Переносить ґрунт на носилках. Виготовляє шандорки. Змащує гвинтопідіймачі. Витягує труби водовипусків і дільничних каналів. Очищає труби головної споруди. Поправляє хрестовини на валиках після скрепера. Підносить добрива. Підготовляє майданчики на полі для мінеральних добрив. Підносить насіння рису. Прополює посіви рису. Виконує сортове та видове прополювання. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Повинен знати: агротехнічні правила догляду за рослинами; правила підготовки до земляних робіт і способи їх виконання; способи очищення труб головної споруди; способи підготовки майданчиків на полі для мінеральних добрив; способи поправляння валиків; правила змащування гвинтопідіймачів; правила поводження з вантажами, які потребують обережності; правила вивантаження вантажів; назви вантажів і правила їх укладання; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією рисівника 2 розряду — не менше 1 року.

Приклади робіт. 1. Скошування бур’янів косою в каналах. 2. Поправляння після грейдера валиків. 3. Підсипання схилів каналів або валиків. 4. Перекопування ґрунту, копання ям для встановлення оголовків у кутах чеків. 5. Виготовлення шандорок. 6. Поправляння на валиках хрестовини після скрепера. 7. Змащування гвинтопідіймачів. 8. Очищення труб головної споруди. 9. Піднесення добрив. 10. Піднесення насіння рису. 11. Прополювання в посівах рису бур’янів. 12. Сортове прополювання посівів рису.


4-й розряд

Завдання та обов’язки. Очищає зрошувальні та дренажні канали від мулу і поправляє поверхні схилів під шаблон. Очищає канали від бур’янів, зрізуючи ґрунт з дамби та дно каналів, розрівнюючи ґрунт на бровці. Виготовляє вивідні борозни. Поправляє брівки валиків тимчасових зрошувачів після нарізування ровокопачем; оголовки тимчасових зрошувачів, під’єднуючи їх до розподільних каналів; вивідні борозни після нарізування ровокопачем у разі поливання по борознах або по смугах; оголовки вивідних борозен, під’єднуючи їх до тимчасових зрошувачів; оголовки поливних борозен. Виготовляє тимчасові зрошувачі на незручних місцях. Вимощує бутовим каменем дно і схили каналів. Демонтує вимощене дно і схили каналів. Закладає прориви в каналах. Зарівнює і ущільнює землю на дамбах, каналах після підсипання бульдозером. Нарощує підпірні споруди і облицьовує їх цементним розчином. Облицьовує цементним розчином кам’яні відмостки. Укріплює схили біля гідроспоруд з каменю на цементному розчині. Установлює і знімає гвинтопідіймачі (щити, шпильки). Вставляє трубчасті водовипуски у водовипуски на дільничних каналах. Вставляє залізні хлопавки. Влаштовує тимчасові замки і ущільнює їх. Монтує або демонтує щитки-регулятори. Знімає рослинний шар зі схилів каналів. Очищає від мулу та бруду дно каналу. Закладає оголовки, трамбуючи і підносячи землю. Переносить хрестовини і закидає їх землею. Виготовляє земляні валики на воді. Прокопує рівчачки для відведення і спускання води. Виконує ремонтні роботи на головній споруді, на чекових оголовках. Обкошує зрошувальні і заливні канали, міжчекові валики. Скошує і виносить бур’ян. Розкидає гній по полю. Вносить мінеральні добрива по сухому полю і по воді. Обробляє насіння розчином сірчанокислого амонію. Сіє рис вручну по воді. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Повинен знати: основи агротехніки вирощування рису; строки і техніку виконання робіт з вирощування рису, а також вимоги до їх якості; способи очищення зрошувальних та дренажних каналів від мулу та бур’яну; види добрив, способи і строки їх внесення в ґрунт; способи виготовлення вивідних борозен; способи поправляння брівок валиків і оголовків тимчасових зрошувачів тощо; правила виготовлення тимчасових зрошувачів та вимощення бутовим каменем дна і схилів каналів; способи закладання проривів у каналах та нарощування підпірних споруд; способи укріплення схилів біля гідроспоруд; порядок встановлення і знімання гвинтопідіймачів; порядок встановлення трубчастих водовипусків; способи влаштування тимчасових замків; порядок монтажу або демонтажу щитків-регуляторів; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією рисівника 3 розряду — не менше 1 року.

Приклади робіт. 1. Очищення від мулу та бур’яну зрошувальних та дренажних каналів. 2. Прокопування вивідних борозен. 3. Поправляння після нарізування ровокопачем брівок валиків, оголовок, вивідних борозен тимчасових зрошувачів. 4. Поправляння оголовків вивідних, поливних борозен. 5. Виготовлення тимчасових зрошувачів. 6. Вимощування і демонтаж дна та схилів каналів бутовим каменем. 7. Закладання проривів у каналах. 8. Зарівнювання і ущільнення землі на дамбах та каналах після підсипання бульдозером. 9. Нарощування підпірних споруд. 10. Облицювання цементним розчином кам’яних відмосток. 11. Укріплення схилів біля гідроспоруд. 12. Установлення та знімання гвинтопідіймачів. 13. Встановлення трубчастих водовипусків. 14. Улаштування і ущільнення тимчасових замків. 15. Монтаж та демонтаж щитків-регуляторів. 16. Очищення від мулу дна каналу. 17. Перенесення і закидання землею хрестовин. 18. Виготовлення земляних валиків на воді. 19. Прокопування рівчачків для відведення і спускання води. 20. Виконання на головній споруді і чекових оголовках ремонтних робіт. 21. Обкошування зрошувальних і заливних каналів, міжчекових валиків. 22. Скошування і винесення бур’янів. 23. Передпосівна обробка насіння. 24. Сіяння рису вручну по воді.


5-й розряд

Завдання та обов’язки. Виготовляє цементний розчин. Ремонтує схили цементним розчином. Укладає чекові оголовки і обштукатурює їх. Ремонтує цегляну кладку. Скошує очерет і бур’ян та виносить їх по воді. Заливає рис і регулює шар води поливальником. Скошує стебла полеглого, дуже полеглого й покрученого рису. Жне серпом рис у воді або на сухому полі і виносить його на валки. Обкошує кути у чеках неполеглого і полеглого рису. Прокошує косою проходи навколо рисових чеків. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Повинен знати: агротехнічні особливості вирощування рису; види хвороб і шкідників рису та засоби боротьби з ними; виконання всіх робіт з догляду за рисом; правила підготовки і способи виконання ремонтних робіт; правила заливання рису та способи регулювання шару води; правила обробки посівів рису пестицидами; правила експлуатації і обслуговування механізмів; способи виконання робіт зі збирання врожаю та зберігання рису; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією рисівника 4 розряду — не менше 1 року.

Приклади робіт. 1. Виготовлення цементного розчину. 2. Ремонт цементним розчином схилів. 3. Укладення і обштукатурення чекових оголовків. 4. Ремонт цегляної кладки. 5. Скошування очерету і бур’янів. 6. Заливання і регулювання шару води поливальником посівів рису. 7. Скошування стебел полеглого і покрученого рису. 8. Обкошування кутів у чеках неполеглого і полеглого рису. 9. Прокошування косою проходів навколо рисових чеків.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору