Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Професіонали
  4. Інженер з організації експлуатації та ремонту (водне господарство)

Інженер з організації експлуатації та ремонту (водне господарство)

Завдання та обов’язки. Здійснює обстеження технічного стану гідротехнічних споруд осушувальних і зрошувальних систем берегозахисних об’єктів та готує висновки і пропозиції щодо необхідності проведення будівельних та ремонтних робіт для забезпечення їх надійного функціонування. Визначає необхідність і пріоритетність проведення будівельних та ремонтно-відновлювальних робіт на водних об’єктах та водогосподарських системах. Бере участь у виготовленні проектно-кошторисної документації з питань експлуатації та ремонту споруд.

Здійснює розроблення квартальних та річних планів (графіків) різних видів ремонтів та технічного обслуговування меліоративної мережі, гідротехнічних споруд та інших водогосподарських об’єктів, а також забезпечує підтримання їх в працездатному стані. Організовує виконання ремонтно-експлуатаційних та будівельних робіт, включаючи роботи з водогосподарського та житлового будівництва, технічних доглядів за меліоративною мережею та спорудами. Здійснює своєчасну підготовку системи до поливів та пропуску повеневих та паводкових вод, раціональне використання, охорону та відтворення водних ресурсів, проведення заходів із запобігання та усунення аварій, надання технічної допомоги господарствам та іншим власникам у проведенні ремонтно-експлуатаційних робіт на внутрішньогосподарській меліоративній мережі.

Проводить роботу з упровадження прогресивних форм організації праці та виробництва при виконанні ремонтно-експлуатаційних робіт, з упровадження передової технології, механізації та автоматизації виробничих процесів, з підвищення якості виконуваних робіт. Організовує планування, облік та складання звітності про виробничу діяльність. Бере участь у проведенні атестації та раціоналізації робочих місць, розробленні та впровадженні стандартів, технічних умов та інших нормативних документів з експлуатації і ремонту меліоративних систем, обладнання, споруд та інших водогосподарських об’єктів. Здійснює розроблення та виконання заходів з покращення технічного стану каналів та споруд, підвищення коефіцієнтів корисної дії меліоративних об’єктів.

Перевіряє роботу ремонтно-експлуатаційних служб, економне використання і належне зберігання ремонтно-будівельних матеріалів та обладнання, проводить технічну ревізію ремонтно-експлуатаційних робіт, паспортизацію та інвентаризацію наявного ремонтно-експлуатаційного обладнання і матеріалів. Вимагає від працівників виконання правил та норм охорони праці, виробничої та трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку.

Повинен знати: законодавчі та нормативні документи з питань використання водних ресурсів, земельних відносин, природоохоронного законодавства; Положення про проведення планово-запобіжних ремонтів; правила технічної експлуатації меліоративних систем; порядок планування ремонтних робіт та технічного обслуговування меліоративних систем і водогосподарських споруд, укладання договорів з іншими організаціями; основи технології та виконання ремонтно-експлуатаційних робіт, технічного обслуговування меліоративних систем, трубопроводів, будівель і споруд; чинні положення про оплату праці, форми організації праці; основи господарського розрахунку, ринкової економіки, виробництва і управління, трудового законодавства, правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Провідний інженер з організації експлуатації та ремонту (водне господарство): повна вища освіта за спеціальністю “Гідромеліорація” (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з експлуатації та ремонту I категорії для магістра — не менше 1 року, спеціаліста — не менше 2 років.

Інженер з організації експлуатації та ремонту (водне господарство) I категорії: повна вища освіта за спеціальністю “Гідромеліорація” та напряму підготовки “Водні ресурси” (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для магістра — без вимог до стажу роботи; спеціаліста — стаж роботи за професією інженера з експлуатації та ремонту II категорії — не менше 1 року.

Інженер з організації експлуатації та ремонту (водне господарство) II категорії: повна вища освіта за спеціальністю “Гідромеліорація” та напряму підготовки “Водні ресурси” (спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з експлуатації та ремонту — не менше 1 року.

Інженер з організації експлуатації та ремонту (водне господарство): повна вища освіта за спеціальністю “Гідромеліорація” та напряму підготовки “Водні ресурси” (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору