Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Професіонали
  4. Інженер-проектувальник (водне господарство)

Інженер-проектувальник (водне господарство)

Завдання та обов’язки. На основі новітніх науково-технічних досягнень, передового вітчизняного та зарубіжного досвіду проектування, будівництва та експлуатації водогосподарських об’єктів та меліоративних систем розробляє окремі розділи (частини) проекту. Бере участь у підготовці завдань на розроблення проектних рішень, які складаються головним інженером проекту або головним спеціалістом.

Бере участь у зборі вихідних даних для проектування, у рішенні технічних питань щодо закріплених водогосподарських об’єктів або меліоративних систем протягом усього періоду проектування, будівництва, введення в дію об’єкта та освоєння проектних потужностей. Ув’язує проектні рішення за виданим йому завданням з проектними рішеннями інших розділів (частин) проекту. Забезпечує відповідність розроблюваних проектних рішень та документації до стандартів, технічних умов та інших нормативних документів з проектування та будівництва, а також до виданого завдання на розроблення. Здійснює авторський нагляд за будівництвом запроектованих водогосподарських об’єктів та меліоративних систем з питань, що входять в його компетенцію.

Бере участь в аналізі та узагальненні досвіду розробки та реалізації в будівництві проектних рішень і на цій основі готовить пропозиції начальнику відділу щодо доцільності коригування прийнятих в проектній організації вимог до їх технічного та економічного рівня. Бере участь у складанні заявок на винаходи, підготовці висновків та відгуків на раціоналізаторські пропозиції та винаходи, проекти стандартів, технічних умов та інших нормативних документів, в роботі семінарів і конференцій.

Повинен знати: Земельний кодекс України ; Водний кодекс України ; Закон України “Про меліорацію земель” ; Державні будівельні норми; законодавство про працю; Правила технічної експлуатації зрошувальних і осушувальних систем та інших водогосподарських об’єктів; постанови, нормативно-правові акти, розпорядження, накази керівних органів та інші методичні і нормативні матеріали з проектування, будівництва та експлуатації водогосподарських об’єктів і меліоративних систем; стандарти, технічні умови та інші керівні матеріали з розробки та оформлення проектно-кошторисної та іншої технічної документації; технічні засоби автоматизованого проектування та механізації будівництва; методи проектування та проведення техніко-економічних розрахунків; принципи роботи, технологію виготовлення та монтажу обладнання та конструкцій, види і властивості матеріалів; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід проектування та будівництва; економіку й організацію виробництва; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Провідний інженер-проектувальник (водне господарство): повна вища освіта за спеціальністю “Гідромеліорація” (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації: для магістра — стаж роботи за професією інженера-проектувальника I категорії — не менше 1 року; для спеціаліста — стаж роботи за професією інженера-проектувальника I категорії — не менше 2 років. Інженер-проектувальник I категорії (водне господарство): повна вища освіта за спеціальністю “Гідромеліорація” (спеціаліст) та підвищення кваліфікації: для спеціаліста — стаж роботи за професією інженера-проектувальника II категорії — не менше 1 року; для бакалавра — стаж роботи за професією інженера-проектувальника II категорії — не менше 2 років. Інженер-проектувальник II категорії (водне господарство): повна вища освіта за спеціальністю “Гідромеліорація” (спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера-проектувальника — не менше 2 років. Інженер проектувальник (водне господарство): повна вища освіта за спеціальністю “Гідромеліорація” (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору