Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Професіонали
  4. Інженер-гідротехнік

Інженер-гідротехнік

Завдання та обов’язки. Організовує виконання технологічних процесів під час створення і функціонування водогосподарських об’єктів: проводить підготовку виробництва та забезпечує виконання технологічних процесів; проводить випробування і вимірювання основних параметрів технологічних процесів та здійснює перевірку їх відповідності до проектних параметрів і нормативів; організовує виконання робіт зі створення водогосподарських об’єктів; розробляє та доводить виробничі завдання до ланок і бригад та забезпечує їх виконання; розробляє і оформляє інформаційну та звітну документацію, складає дефектні відомості та зміни до технічних паспортів, складає первинну кошторисну та виконавчу документацію і звітність, визначає виконавців, вносить пропозиції щодо фінансування робіт з нагляду, догляду за роботою систем, проведення поточного, капітального ремонтів, здійснює контроль за їх виконанням і приймає виконані роботи.

Забезпечує функціонування водогосподарських об’єктів: організовує проведення поточних і аварійних ремонтів гідромеліоративних систем та споруд; забезпечує підготовку водогосподарських об’єктів, машин механізмів та обладнання до роботи; розробляє плани водопідготовки, водоподачі і водовідведення; здійснює технічну експлуатацію водогосподарських об’єктів; забезпечує раціональний розподіл води в мережі між користувачами та функціонування технологічного обладнання, організовує разом із землекористувачами, власниками меліорованих земель розроблення та упровадження системи інженерних заходів щодо забезпечення технологічної цілісності функціонування водогосподарських об’єктів. Забезпечує пропускання повеней і паводків та підготовку водогосподарських об’єктів до вегетаційного сезону та проведення ремонтно-відновлювальних робіт.

Здійснює вхідний, операційний контроль якості водогосподарських мереж та споруд, виконує обстеження технічного стану водогосподарських мереж та споруд, виявляє відмови та пошкодження, розробляє заходи щодо їх запобігання і усунення, удосконалення або реконструкції; проводить спостереження за впливом водогосподарських мереж і споруд на стан навколишнього природного середовища і оцінює наслідки використання обраних технологій, сировини та матеріалів, можливість застосування безвідходних технологій, а також вторинного використання відходів виробництва; проводить контроль і дає висновки про відповідність матеріалів, виробів і конструкцій технічної документації на виробництві; проводить поопераційний контроль якості виконаних робіт під час створення і функціонування гідромеліоративних систем та споруд. Здійснює контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та вимог з охорони праці, організовує розслідування нещасних випадків та аварій робіт; технічні характеристики, конструктивні особливості і режими роботи меліоративних об’єктів, перспективи їх розвитку; оплату праці й управління.

Кваліфікаційні вимоги. Провідний інженер-гідротехнік: повна вища освіта за спеціальністю “Гідромеліорація” (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації: для магістра — стаж роботи за професією інженера-гідротехніка I категорії — не менше 1 року, спеціаліста — стаж роботи за професією інженера-гідротехніка I категорії — не менше 2 років. Інженер-гідротехнік I категорії: повна вища освіта за спеціальністю “Гідромеліорація” (магістр, спеціаліст): для магістра — без вимог до стажу роботи; спеціаліста — підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією інженера-гідротехніка II категорії не менше 1 року. Інженер-гідротехнік II категорії: повна вища освіта за спеціальністю “Гідромеліорація” (магістр, спеціаліст): для магістра — без вимог до стажу роботи; для спеціаліста — стаж роботи за професією інженера-гідротехніка — не менше 1 року. Інженер-гідротехнік: повна вища освіта напряму підготовки “Водні ресурси” (спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору