Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Фахівці
  4. Інспектор з використання водних ресурсів

Інспектор з використання водних ресурсів

Завдання та обов’язки. Здійснює контроль за використанням, охороною та відтворенням водних ресурсів на водоймах, водогосподарських об’єктах і землях водного фонду в басейнах річок та екологічним станом та оздоровленням водних об’єктів та дотримання вимог водного законодавства. Здійснює перевірки дотримання вимог водного законодавства на підприємствах, установах та організаціях, незалежно від форм власності і господарювання та виконання ними водоохоронних заходів, контроль за дотриманням водного законодавства на землях водного фонду. Подає на розгляд справи про адміністративні порушення відповідно до чинного законодавства, оформляє претензії та приписи за порушення водного законодавства, які заподіяли збитки державі.

Бере участь у підготовці пропозицій щодо притягнення винних у порушенні водного законодавства до відповідальності, а також щодо обмеження, тимчасової заборони (припинення) господарської діяльності суб’єктів господарювання чи припинення дії виданих дозволів, якщо ця діяльність здійснюється з порушенням водного законодавства. Готує довідки, висновки, пропозиції щодо інспекторської діяльності в межах підпорядкованої території (заходи щодо запобігання забрудненню, замуленню, заростанню, “цвітінню” води у водних об’єктах, підтримки берегів і водних акваторій в стані, який відповідає вимогам їх господарського використання та охорони навколишнього середовища; заходи щодо боротьби з підтопленням прибережних територій). Контролює виконання водоохоронних заходів у межах водоохоронних зон, заходів щодо ліквідації наслідків пропуску скидних господарсько-побутових, промислових, дренажних, повеневих, та паводкових вод, здійснює постійний контроль за наповненням та спрацюванням водосховищ на закріпленій території.

Повинен знати: Земельний кодекс України ; Водний кодекс України ; Закон України “Про меліорацію земель” ; Державні будівельні норми; законодавство про працю; Правила технічної експлуатації зрошувальних і осушувальних систем та інших водогосподарських об’єктів; постанови, нормативно-правові акти, розпорядження, накази керівних органів та інші методичні і нормативні матеріали з технічної експлуатації водогосподарських об’єктів; вимоги природоохоронних, санітарних органів щодо запобігання завданню шкоди навколишньому середовищу; основи геодезії, гідрології та гідрогеології, гідротехніки та гідравліки; економіку й організацію виробництва; управління технологічними процесами виробництва; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту; безпеку життєдіяльності і захисту систем у разі виникнення надзвичайних ситуацій; порядок планування ремонтно-експлуатаційних робіт; технічні характеристики, конструктивні особливості і режими роботи меліоративних об’єктів, перспективи їх розвитку; оплату праці й управління.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта напряму підготовки “Водні ресурси” (бакалавр або молодший спеціаліст). Для бакалавра — без вимог до стажу роботи, для молодшого спеціаліста — стаж роботи за професією техніка-гідротехніка — не менше 1 року.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору