Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Професiї робiтникiв гiрничорятувальної служби
  4. Респiраторник

Респiраторник

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує гірничорятувальні роботи в шахтах і на поверхневих об’єктах (в тому числі з застосуванням засобів захисту органів дихання і спеціального спорядження); розвідування аварійних виробок та зон; рятування людей; гасіння пожеж активним способом, будування ізоляційних, водотривких та фільтрувальних споруд, постійних та тимчасових перемичок; розгазування гірничих виробок та відновлення вентиляційних пристроїв, відбирання проб рудникового повітря для контролю загазованості та запиленості, заміряння параметрів шахтової атмосфери; розбирання завалів; відновлення виробок, проведення та кріплення пошукових та рятувальних печей; доставка аварійних матеріалів та обладнання по гірничих виробках.

Утримує в справному стані та постійній готовності до застосування захисні засоби, киснево-дихальну, теплозахисну та оживляючу апаратуру, прилади контролю складу рудникового повітря, вимірювання його витрати, температури та вологості; інше гірничорятувальне оснащення. Виконує планові тренування з застосуванням газотеплозахисних засобів в обслуговуваних та навчальних шахтах, теплових камерах, на полігонах та тренажерах щодо відпрацювання прийомів рятування людей, способів та варіантних методів ліквідації аварій, раціонального застосування гірничорятувального оснащення з метою підвищення професійної майстерності, фізичної працездатності та теплової витривалості.

Бере участь у тактичних навчаннях з відпрацювання практичної взаємодії в аварійній обстановці; в технічних, профілактичних та інших роботах на обслуговуваних шахтах щодо перевіряння стану запасних виходів та справності засобів протипожежного захисту, ремонту вентиляційного устаткування та будування ізоляційних споруд, перекріплення та розширення гірничих виробок, прокладання пожежних трубопроводів, обстеження діючих виробок з метою їх вивчення. Проводить профілактичний огляд і ремонт, настроювання та перевірку гірничорятувальної техніки для застосування в аварійній ситуації. Дотримується розпорядку дня, графіка змінності та розкладу навчальних занять. Виконує господарські та інші роботи.

Повинен знати: положення, інструкції та статути, які регламентують діяльність підрозділу; правила експлуатації, перевірки та користування киснево-дихальною теплозахисною та оживляючою апаратурою, приладами контролю складу рудникового повітря, вимірювання його витрат, температури та вологості, засобами оперативного зв’язку та іншим гірничорятувальним оснащенням; способи і методи відбирання проб рудникового повітря на загазованість і запиленість, способи ліквідації аварій та заходи безпеки при цьому; прийоми надання першої допомоги потерпілим (в тому числі в загазованій атмосфері) та їх евакуації; плани ліквідації аварій обслуговуваних об’єктів, місце знаходження засобів протипожежного захисту та порядок їх застосування; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Стаж на підземних роботах вуглевидобувних шахт за провідними професіями — не менше 2 років.

Придатність за станом здоров’я та результатами стажування до роботи з використанням засобів захисту органів дихання та спеціального спорядження.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору