Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Керівники
  4. Начальник цеху з підземного та капітального ремонту свердловин

  Начальник цеху з підземного та капітального ремонту свердловин

  Завдання та обов’язки. Керує виробничо-господарською діяльністю цеху. Бере участь у розробленні оперативних завдань з підземного і капітального ремонту свердловин. Здійснює роботи щодо інтенсифікації видобутку нафти і газу та збільшення приємистості нагнітальних свердловин. Забезпечує технічно правильну експлуатацію устаткування і споруд та виконання графіка ремонтів устаткування, профілактичних оглядів і випробувань закріпленого за цехом устаткування. Здійснює контроль за підготовкою і проведенням капітального і підземного ремонту свердловин. Забезпечує контроль і виконання в установлені терміни планових завдань і робіт, пов’язаних з ліквідацією аварії.

  Організовує своєчасне забезпечення цеху устаткуванням, інструментом, матеріалами, спецтехнікою та забезпечує їх раціональне використання. Розробляє і забезпечує виконання організаційно-технічних заходів щодо поліпшення якості ремонту. Організовує проведення аналізу з виявлення причин необхідності проведення підземного ремонту. Бере участь у розслідуванні причин аварій і неякісних ремонтів свердловин і вживає заходів щодо їх усунення. Забезпечує своєчасне складання заявок на устаткування, інструмент і матеріально-технічні засоби, необхідні для виробництва. Здійснює контроль за витратами матеріалів, палива, електроенергії. Бере участь у відбракуванні і підготовці актів на списання інструменту та устаткування, яке непридатне для використання.

  Забезпечує впровадження нової техніки, технології, механізації трудомістких процесів і видавання попереджувальних рекомендацій. Проводить роботу щодо удосконалення технології ремонту свердловин. Забезпечує безпечні та здорові умови праці. Забезпечує виконання заходів з охорони навколишнього середовища. Координує роботу майстрів, бригад. Забезпечує складання і своєчасне подання встановленої звітності по цеху. Керує працівниками цеху.

  Повинен знати: постанови, накази, розпорядження та інші керівні матеріали, що стосуються діяльності цеху; організацію і технологію підземного і капітального ремонту свердловин; основи технології розроблення нафтових і газових родовищ; технічні характеристики устаткування та інструменту, які застосовуються під час капітального і підземного ремонту свердловин; геологічну характеристику нафтових родовищ, на які працює цех; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; порядок розроблення виробничих завдань; основи трудового законодавства; законодавство з охорони надр і навколишнього середовища; правила й норми охорони праці, протипожежного захисту.

  Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста — не менше 3 років, бакалавра — не менше 4 років.


  Шукаєте роботу?

  Шукаєте персонал?

  ↑ Вгору