Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Керівники
  4. Начальник цеху з добування нафти і газу

  Начальник цеху з добування нафти і газу

  Завдання та обов’язки. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю цеху. Організовує безперебійну роботу всіх виробничих ланок і здійснює оперативний контроль за виконанням виробничих завдань. Забезпечує експлуатацію свердловин та інших виробничих об’єктів в суворому дотриманні встановлених технологією режимів і правил технічної експлуатації.

  Вживає заходів щодо поліпшення використання фонду свердловин. Здійснює контроль за виконанням робіт з введення в експлуатацію свердловин, закінчених бурінням і освоєнням. Контролює своєчасне забезпечення виробничих об’єктів необхідними матеріалами, устаткуванням, інструментом і транспортом. Організовує роботу щодо удосконалення технології видобутку нафти, газу, газового конденсату, механізації та автоматизації виробничих процесів, використання резервів підвищення продуктивності праці, зниження трудомісткості та собівартості нафти і газу.

  Координує роботу дільниць і бригад з видобутку нафти і газу. Здійснює контроль за витратами матеріалів, електроенергії, палива. Забезпечує технічно правильну експлуатацію устаткування та інших основних засобів. Бере участь у складанні графіків ремонтів промислового устаткування і здійснює контроль за їх виконанням. Забезпечує безпечні та здорові умови праці. Забезпечує складання і своєчасне подання установленої звітності по цеху. Здійснює виконання заходів з охорони навколишнього середовища. Керує працівниками цеху.

  Повинен знати: постанови, накази, розпорядження та інші керівні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності цеху; технологію виробничого процесу видобутку нафти і газу, нафтогазопромислове устаткування і правила його технічної експлуатації; спеціалізацію цехів і підрозділів та виробничі зв’язки між ними; основи економіки, організацію виробництва, праці та управління; організацію оперативного обліку виробництва; передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі нафтової та газової промисловості; основи трудового законодавства; законодавства з охорони надр і навколишнього середовища; правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

  Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією — не менше 5 років.


  Шукаєте роботу?

  Шукаєте персонал?

  ↑ Вгору