Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Професіонали
  4. Інженер з експлуатації устаткування газових об’єктів

Інженер з експлуатації устаткування газових об’єктів

Завдання та обов’язки. Забезпечує стійкий і ефективний режим роботи устаткування, встановлений заводами-виготовлювачами та оперативними вказівками диспетчерської служби, дотримання правил експлуатації, технічного обслуговування. Аналізує та узагальнює експлуатаційні показники роботи устаткування, установок, споруд; вишукує можливості щодо оптимізації режиму їх робіт. Контролює своєчасне ведення технологічної документації персоналом. Вносить необхідні зміни, доповнення в схеми, креслення, експлуатаційні інструкції.

Упроваджує системи комплексного регламентованого обслуговування. Проводить інструктаж і навчання робітників безпечним методам ведення робіт. Організовує облік витрат і дотримання питомих норм паливно-енергетичних ресурсів, мастила, масел та інших матеріалів, необхідних для експлуатації, і впроваджує заходи щодо їх зниження. Складає заявки на інструмент, спецодяг та інші матеріали. Здійснює контроль за дотриманням персоналом експлуатаційних інструкцій. Бере участь у складанні графіків ремонту, у розбиранні причин аварій, відмов у роботі устаткування, розробляє заходи щодо їх запобігання.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з експлуатації устаткування газових об’єктів; правила технічної експлуатації і правила безпеки під час експлуатації магістральних газопроводів; виробничі потужності, експлуатаційні характеристики, інструкції і конструкцію устаткування; технологічні схеми; будову і безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском; інструкції щодо поводження з метанолом, інструкції з виконання вогне- і газонебезпечних робіт тощо; правила та інструкції, що стосуються діяльності інженера з експлуатації устаткування; основи трудового законодавства та правила внутрішнього трудового розпорядку; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Провідний інженер з експлуатації устаткування газових об’єктів: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з експлуатації устаткування газових об’єктів I категорії — не менше 2 років.

Інженер з експлуатації устаткування газових об’єктів I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи за професією інженера з експлуатації устаткування газових об’єктів II категорії — не менше 2 років, для бакалавра — не менше 3 років.

Інженер з експлуатації устаткування газових об’єктів II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста — без вимог до стажу роботи, для бакалавра — стаж роботи за професією інженера з експлуатації устаткування газових об’єктів — не менше 2 років.

Інженер з експлуатації устаткування газових об’єктів: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору