Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Професіонали
  4. Інженер з підтримання пластового тиску

Інженер з підтримання пластового тиску

Завдання та обов’язки. Бере участь у розробленні перспективних і поточних завдань з підтримання пластового тиску. Визначає шляхи підвищення ефективності роботи нагнітальних свердловин. Проводить аналіз технічного стану фонду нагнітальних, свердловин і причини відмовлень роботи устаткування. Здійснює контроль за виконанням завдань з закачування води в пласт і за станом виробничих об’єктів. Складає наряд-завдання на капітальний ремонт нагнітальних свердловин і контролює якість їх проведення.

Забезпечує правильність консервації та збереження невстановленого устаткування і запасних частин. Організовує розслідування причин аварій і виходів із ладу устаткування. Організовує і контролює виконання робіт щодо випробувань і впровадження нової техніки, механізації трудомістких процесів. Організовує впровадження передового досвіду щодо експлуатації нагнітальних свердловин. Веде облік і необхідну документацію з технічного стану устаткування, його паспортизацію. Вживає заходів щодо виконання вимог правил і норм з охорони навколишнього середовища.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються виробництва закачування агентів у пласт; устаткування для закачування в пласт, правила його технічної експлуатації та організацію ремонту; умови виникнення геологічних ускладнень, технічних неполадок, аварій устаткування і способи їх запобігання і ліквідації; порядок оформлення звітної документації; норми витрат і правила зберігання матеріалів; вітчизняний і світовий досвід у галузі техніки і технології підвищення нафтовіддачі пластів; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства, основи законодавства з охорони надр і навколишнього середовища, правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Провідний інженер з підтримання пластового тиску: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з підтримання пластового тиску I категорії — не менше 2 років.

Інженер з підтримання пластового тиску I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації, для магістра — без вимог до стажу роботи, для спеціаліста — стаж роботи за професією інженера з підтримання пластового тиску I категорії — не менше 2 років, для бакалавра — не менше 3 років. Інженер з підтримання пластового тиску II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації, для спеціаліста — без вимог до стажу роботи, для бакалавра — стаж роботи за професією інженера з підтримання пластового тиску — не менше 2 років.

Інженер з підтримання пластового тиску: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору