Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Професіонали
  4. Інженер-технолог з видобутку нафти й газу

Інженер-технолог з видобутку нафти й газу

Завдання та обов’язки. Забезпечує технологічну підготовку виробництва, дотримання встановлених технологічних режимів роботи нафтогазопромислових об’єктів. Бере участь у складанні технологічних режимів роботи свердловин та інших виробничих об’єктів відповідно до встановлених технологічних режимів. Бере участь у здійсненні заходів щодо запобігання та усунення порушень технологічних процесів видобутку нафти і газу та закачування агенту у продуктивні пласти. Контролює обсяги та якість робочого агенту, що закачується у пласт.

Розробляє геолого-технічні заходи на свердловинах, спрямовані на виконання встановлених завдань з видобутку нафти і газу. Організовує своєчасне забезпечення бригад з видобутку нафти і газу необхідною технічною, технологічною та іншою документацією. Вносить зміни у технічну документацію у зв’язку із змінами і коректуванням технологічних режимів виробництва. Складає заявки на послуги, що надаються цеху з видобутку нафти і газу іншими підрозділами. Складає і забезпечує виконання графіків депарафінізації, проведення заходів з солевідкладень (корозії) у свердловинах і трубопроводах. Організовує своєчасну підготовку нафтогазових об’єктів до ремонту.

Бере участь у складанні замовлень (нарядів-завдань) на підземний і капітальний ремонт свердловин, проведенні операцій з впливу на привибійну зону. Контролює якість ремонтних робіт на нафтогазопромислових об’єктах. Аналізує технологічні процеси видобутку, збирання нафти і газу та розробляє пропозиції щодо їх удосконалення. Бере участь у розгляді проектів будівництва нафтогазопромислових об’єктів, у проведенні експериментальних робіт з освоєння нових технологічних процесів видобутку, збирання нафти і газу та впровадженні їх у виробництво. Веде облік аварій в експлуатаційних свердловинах і на технологічних установках. Аналізує причини аварій, бере участь у розробленні заходів щодо їх запобігання та усунення.

Бере участь у розробленні заходів щодо створення безпечних умов праці, охорони навколишнього середовища, у розробленні технічно обґрунтованих норм витрат матеріалів, палива та енергії. Контролює раціональне використання матеріально-технічних засобів і транспорту. Бере участь у роботах щодо впровадження і випробування нової техніки, комплексної механізації та автоматизації виробничих процесів, збирання нафти і газу.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються організації видобутку нафти і газу; основи розроблення нафтових і газових родовищ; техніку і технологію видобутку, збирання нафти і газу, підземного (поточного) і капітального ремонту свердловин; основи технології будівництва свердловин; умови виникнення технічних неполадок, аварій, ускладнень на об’єктах нафто- і газопромислу, способи їх запобігання і ліквідації; спеціалізацію підрозділів, що обслуговують нафто- або газопромисел; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; вітчизняний і світовий досвід у галузі видобутку нафти і газу і правила розроблення нафтових і газових родовищ; основи трудового законодавства; основи законодавства з охорони надр і навколишнього середовища; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Провідний інженер-технолог з видобутку нафти й газу: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера-технолога з видобутку нафти й газу I категорії — не менше 2 років.

Інженер-технолог з видобутку нафти й газу I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації. Для магістра — без вимог до стажу роботи, для спеціаліста — стаж роботи за професією інженера-технолога з видобутку нафти й газу II категорії — не менше 2 років, для бакалавра — не менше 3 років.

Інженер-технолог з видобутку нафти й газу II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста — без вимог до стажу роботи, для бакалавра — стаж роботи за професією інженера-технолога з видобутку нафти й газу — не менше 2 років.

Інженер-технолог з видобутку нафти й газу: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору