Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Робітники
  4. Респіраторник (на ліквідації газонафтоводопроявів та відкритих фонтанів)

Респіраторник (на ліквідації газонафтоводопроявів та відкритих фонтанів)

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Рятує людей під час аварій, виникнення відкритих газових та нафтових фонтанів. Надає долікарняну допомогу потерпілим у разі нещасних випадків і отруєння газом. Проводить аналізи повітряного середовища в газонебезпечних місцях. Визначає рівень безпеки під час виконання газонебезпечних і газоелектрозварювальних робіт у приміщеннях, колодязях, ємкостях. Виконує газонебезпечні роботи в ємкостях, колодязях, тунелях, колонах з використанням ізолюючих дихальних апаратів.

Виконує роботи з ліквідації відкритих фонтанів (розчищення гирла свердловини від металоконструкцій в умовах палаючого струменя, створення бази на гирлі фонтануючої свердловини, відрізання труб за допомогою труборізок, розчленування бурового устаткування, наведення запірної арматури на гирло фонтануючої свердловини, гасіння полум’я палаючого фонтану за допомогою полум’яподавлювачів, тампонування пропусків газу в гирловому обладнанні, примусовий спуск труб у свердловину під тиском). Виконує аварійно-ремонтні роботи на експлуатаційних свердловинах (заміну засувок фонтанних арматур під тиском, заміну насосно-компресорних труб без глушіння свердловини, свердління шиберів засувок фонтанних арматур під тиском, усунення негерметичності в гирловому обладнанні).

Підтримує в справному стані і постійній готовності до застосування захисні засоби, киснево-дихальну, газозахисну, теплозахисну та іншу апаратуру, контролюючі прилади та інше спорядження. Бере участь у планових тренуваннях із застосуванням газотеплозахисних засобів на навчальних полігонах та тренажерах з опрацюванням прийомів рятування людей, способів і варіантних методів ліквідації газонафтоводопроявів та відкритих фонтанів, спеціального оснащення та спорядження з метою підвищення професійної майстерності, фізичної роботоспроможності та теплової витривалості. Бере участь у тактичних навчаннях з опрацювання практичної взаємодії в аварійних обставинах. Проводить профілактичний огляд, налагоджування, дрібний ремонт захисних засобів та іншого спорядження.

Повинен знати: інструкції, положення, статути та інші керівні документи, що регламентують правила проведення робіт під час ліквідації газонафтоводопрявів та відкритих газових і нафтових фонтанів; причини виникнення газонафтоводопроявів і переходу їх у викиди та відкриті фонтани; технічну характеристику, будову, принцип роботи, порядок монтажу і експлуатації гирлового обладнання, устаткування, обладнання та пристроїв для ліквідації відкритих фонтанів; склад і властивості газів, конденсату, нафти, їх дію на організм людини, гранично допустимі концентрації; технічну характеристику, будову, принцип роботи, порядок застосування газоаналітичної, газозахисної та газорятувальної апаратури; правила та безпечні прийоми виконання газонебезпечних робіт та робіт під час ліквідації газонафтоводопроявів та відкритих фонтанів; способи надання першої долікарняної допомоги потерпілим у разі нещасних випадків і отруєння газом; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Стаж роботи на підприємствах буріння або видобутку нафти та газу (за професіями бурильника, електрогазозварника, монтажника, слюсаря тощо не нижче 5 розряду) — не менше 2 років. До виконання газонебезпечних робіт і робіт на ліквідації газонафтоводопроявів та відкритих фонтанів допускаються чоловіки не молодші 20 років, які за станом здоров’я та результатами стажування придатні до роботи з використанням засобів захисту органів дихання та спеціального спорядження. Затверджено 2 грудня 1998 року Державним комітетом нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики України.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору