UARU
Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Вакансії
  3. Вакансії в Запоріжжі
  4. Робота Вихователь в Україні
  5. Вихователь

Вихователь

Заблокована
7 500 грн.
  6 вересня 2022  Запоріжжя 
Компанія: ДНЗ № 177  (https://jobs.ua/company-dnz-177-217233) (Всі вакансії)
Рубрики:Наука, освіта, переклади

Контакти

Телефон: +38 (066) 454-58-36
Контактна особа:Людмила Шаповал
Адреса:Запорожье, ул. Победы, 15а
Даний роботодавець бажає, щоб ви зв'язалися з ним за телефонами вказаними в контактах.

Побажання до співробітника

Освіта: середньо-спеціальна
Досвід роботи:бажано
Графік роботи:позмінна робота

Опис вакансії

Требования, пожелания: 

1. Загальні положення 1.1. Посада виховательки закладу дошкільної освіти належить до посад педагогічних працівників. 1.2. На посаду виховательки призначають особу, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, а також стан здоров'я якої дає змогу виконувати професійні обов'язки. 1.3. Вихователька призначається на посаду та звільняється з посади директоркою закладу дошкільної освіти з дотриманням вимог чинного законодавства про працю. 1.4. Вихователька підпорядковується безпосередньо директорці, виховательці- методистці, сестрі медичній старшій. 1.5. Основні функції виховательки - організація життєдіяльності дітей згідно з вимогами Базового компонента дошкільної освіти; всебічний розвиток дітей з урахуванням їхніх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психологічних і фізичних особливостей, культурних потреб; збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дітей. 1.6. У своїй роботі вихователька керується: Конституцією України; Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про права дитини»; указами Президента, постановами і рішеннями Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, органів управління освітою всіх рівнів, органів охорони здоров'я; Конвенцією ООН про права дитини; наказами та іншими нормативно-правовими актами центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань, що стосуються дошкільної освіти; правилами і нормами охорони праці, пожежної безпеки, цивільного захисту; статутом і правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу дошкільної освіти; наказами та розпорядженнями директорки закладу дошкільної освіти; цією посадовою інструкцією. 2. Завдання та обов'язки Вихователька закладу дошкільної освіти: 2.1. Планує, організовує, проводить освітній процес відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти України (Державного стандарту дошкільної освіти України), програми розвитку дитини від народження до шести років «Я у Світі», що реалізується у закладі дошкільної освіти, Положення про заклад дошкільної освіти, Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах України, Статуту закладу дошкільної освіти, річного плану роботи закладу дошкільної освіти, забезпечує реалізацію державної політики в галузі освіти. 2.2. Проходить інструктаж під час прийняття на роботу та періодично з питань охорони праці, навчання щодо надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, правил поведінки та дій під час виникнення аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих, навчання з питань цивільного захисту, зокрема правилам техногенної та пожежної безпеки. 2.3. Несе відповідальність за порушення інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, санітарних норм і правил. 2.4. Створює оптимальні умови для фізичного та психічного розвитку дітей; впроваджує в педагогічний процес навчально-методичні документи та рекомендації щодо організації освітнього та фізкультурно-оздоровчого процесу в закладі дошкільної освіти. 2.5. Відповідає за збереження життя і здоров'я вихованців під час освітнього процесу; забезпечує проведення освітнього процесу, що регламентується законодавчими та нормативно-правовими актами з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності. 2.6. Організовує ознайомлення вихованців з правилами і нормами з охорони праці, безпеки життєдіяльності; контролює виконання вихованцями правил (інструкцій) з безпеки, проводить інструктажі з вихованцями з безпеки життєдіяльності під час освітнього процесу. 2.7. Дотримується інструкцій з експлуатації технічних засобів навчання та правил електробезпеки; користується справними електроприладами, розетками, вимикачами; після закінчення роботи вимикає всі технічні засоби з електромережі, перевіряє стан приміщення; передаючи зміну іншому працівнику, інформує його про кількість дітей за журналом обліку, їх стан здоров'я та стан обладнання в групі. 2.8. Впроваджує особистісно-орієнтовану модель побудови освітнього процесу, систему педагогічних впливів, яка ґрунтується на гуманізмі, педагогіці співробітництва, національній культурі, звичаях та традиціях українського народу. 2.9. Створює сучасне ігрове предметно-розвивальне середовище в групі відповідно до вікових особливостей дітей та напрямків роботи з ними; веде облік матеріальних цінностей (іграшок, навчального та дидактичного матеріалу, методичної літератури, літератури для читання дітям, розвивальних ігор тощо). 2.10. Здійснює контроль за безпечним використанням навчального обладнання та устаткування. 2.11. Забезпечує виконання рухового режиму закладу дошкільної освіти. 2.12. Організовує життєдіяльність дітей з урахуванням їхніх вікових та індивідуальних особливостей, сучасних тенденцій в оновленні змісту дошкільної освіти та освітніх технологій, побажань батьків, специфіки роботи та можливостей закладу дошкільної освіти; реалізовує диференційований підхід до дітей, виявляє, вивчає і враховує у своїй педагогічній діяльності їхні індивідуальні особливості, сприяє розвитку здібностей, талантів дітей. 2.13. Планує освітню роботу в групі відповідно до програми, вікових та індивідуальних особливостей дітей; разом з іншим вихователем групи складає перспективний та календарний план роботи згідно діючих вимог та річного плану роботи ЗДО; веде необхідну ділову документацію в групі відповідно до номенклатури справ. 2.14. Старанно готується до робочого дня: підбирає матеріали для проведення занять, організації індивідуальної роботи з дітьми; при необхідності виготовляє додаткові посібники, дидактичні ігри, роздавальний матеріал; систематично готується та якісно організує і проводить заняття з дітьми згідно сучасних вимог. 2.15. Забезпечує виконання встановленого для дошкільників розпорядку дня; виконує режим дня групи; проводить режимні моменти (гімнастику пробудження, гігієнічну гімнастику, загартування, фізкультхвилинки та фізкультурні паузи під час освітнього процесу), не порушує режиму прогулянок та розкладу й тривалості занять. 2.16. Під час занять стежить за правильною поставою вихованців: тримати рівно корпус, сидіти глибоко на стільці, ступні спираються на підлогу, відстань від очей до поверхні столу - 30-40 см. 2.17. Проводить роботу по вихованню у дітей навичок самообслуговування під час одягання та роздягання дітей, культурно-гігієнічних навичок під час приймання їжі. 2.18. Стежить за дотриманням дітьми правил користування столовими приборами, попереджає їх про можливі опіки гарячою їжею. 2.19. Змістовно організовує прогулянки з дітьми; під час виходу дітей з приміщення вихователька іде першою, а помічниця виховательки - останньою, з метою забезпечення нормального руху дітей сходами; першу групу готових до прогулянки дітей виводить вихователька і чекає з ними біля виходу з будинку, інших одягає і супроводжує помічниця виховательки. 2.20. На прогулянці стежить, щоб діти не вживали без дозволу як їжу рослини, ягоди, гриби; щоб на ділянці, у куточку природи та лісу не було отруйних рослин, грибів, речовин, небезпечних предметів. 2.21. Здійснює вихід на прогулянку за межі дошкільного закладу у супроводі ще одного дорослого, дотримуючись правил дорожнього руху, знає кількість дітей і стежить за кожною дитиною; не допускати прогулянок з дітьми поблизу доріг з інтенсивним рухом транспорту. 2.22. Стежить, щоб у літній період діти мали легкі головні убори для уникнення перегрівання; сонячні ванни проводить за призначенням лікаря і під наглядом медичного працівника. 2.23. Для пиття дає лише охолоджену кип'ячену воду в індивідуальних чашках. 2.24. Забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних норм та вимог безпеки життєдіяльності в групі та на ігровому майданчику; не дозволяє виконання робіт, які негативно впливають на вихованців та стан довкілля; тримає в недоступному для дітей місці (у зачиненій шафі) небезпечні для здоров'я дітей предмети: ножиці (ножиці для занять мають бути з тупими кінцями), голки, сірники тощо. 2.25. Стежить, щоб за відсутності дітей приміщення групи періодично провітрювали. 2.26. Стежить за відвідуванням дітей своєї групи, охайно щодня веде табель відвідування дітей, своєчасно повідомляє завідувача та медсестру про причину тривалої відсутності дитини; слідкує за станом здоров'я кожної дитини в групі, виконує рекомендації медичної сестри. 2.27. Зранку оглядає кожну дитину і перевіряє чистоту її тіла, волосся, білизни, стежить, чи немає шкіряних захворювань - сипу, розчосу, чи не гнояться очі, чи не спостерігається у дитини нездужання (болить голова, горло, в горлі нальоти, слинотеча та інше); за потреби проводить термометрію; щодня у дітей раннього віку контролює характер випорожнень; не приймає до закладу дітей з ознаками інфекційного захворювання. 2.28. Веде дітей на заняття у фізкультурну чи музичну зали у супроводі осіб, які проводять ці заняття. 2.29. Надає допомогу інструкторці з фізкультури та музичній керівниці у проведенні занять з дітьми своєї групи. 2.30. Бере участь у підготовці та проведенні фізкультурно-оздоровчих заходів, свят, розваг у закладі дошкільної освіти. 2.31. Бере активну участь в діяльності педагогічної ради, методичних об'єднань ЗДО та району, інших формах методичної роботи; дбає про систематичне підвищення кваліфікації та професійної майстерності. 2.32. Обирає ефективні форми і методи роботи з дітьми, творчо використовує кращий педагогічний досвід, інноваційні технології дошкільної освіти, інформаційно-комунікаційні технології. 2.33. Забезпечує формування життєвих компетентностей дошкільників, необхідних для подальшого навчання у школі; проводить самоаналіз освітньої діяльності з дошкільниками, педагогічну діагностику рівнів розвитку дітей та рівня виконання програми вікової групи й БКДО. 2.34. При необхідності залишається працювати на другу зміну; не має права залишати робоче місце до приходу змінної виховательки; ні за яких причин не залишає дітей без нагляду. 2.35. При необхідності бере участь у прибиранні території закладу, квітника, городу, спортивного майданчика та ін. 2.36. Бере участь у підготовці групи та інших приміщень ЗДО до початку навчального року та осінньо-зимового періоду. 2.37. Дотримується правил миття іграшок. 2.38. Негайно ізолює дитину, яка захворіла в дитячому садку. 2.39. Негайно повідомляє керівництво закладу про кожний нещасний випадок, що трапився з дитиною. 2.40. Бере участь у розслідуванні нещасного випадку та заходах для усунення причин, що призвели до нього. 2.41. Дбає про особисту безпеку і здоров'я, безпеку і здоров'я оточуючих в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території закладу дошкільної освіти. 2.42. Дотримується вимог безпеки в аварійних ситуаціях: у разі будь-якої аварійної ситуації повідомити відповідні органи та директорку закладу дошкільної освіти; у разі відключення електроенергії, негайно вимкнути все електрообладнання, яке знаходиться в роботі; підключення його здійснювати тільки після вмикання напруги в електромережі, яка відповідає нормі; на випадок аварії в системі водопостачання чи каналізації негайно перекрити крани, викликати аварійну службу водоканалу та сповістити директорку закладу дошкільної освіти; 2.43. Дотримується вимог безпеки у випадку пожежі (загоряння): вжити заходів щодо евакуації дітей з приміщення відповідно до плану евакуації; в разі потреби звернутися по допомогу до інших працівників; негайно викликати пожежну службу за телефоном 101; повідомити директорку закладу дошкільної освіти чи особу, яка її заміщає; приступити до ліквідації загоряння відповідно до інструкції з пожежної безпеки в заклад дошкільної освіти. 2.44. Дотримується вимог безпеки у випадку травмування дітей або працівників: звернутися до медичного працівника закладу дошкільної освіти; у разі необхідності викликати «швидку допомогу» за телефоном 103. 2.45. Тісно співпрацює з батьками дітей або особами, які їх замінюють, надає їм консультативну психолого-педагогічну допомогу, проводить просвітницьку роботу з профілактики дитячого травматизму, дотримання правил поведінки у надзвичайних ситуаціях. 2.46. Настановленням і особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі: справедливості, гуманізму, доброти, працелюбства, інших чеснот. 2.47. Виховує у дітей повагу до культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, праці дорослих, дбайливе ставлення до довкілля. 2.48. Виконує статут, правила внутрішнього трудового розпорядку закладу дошкільної освіти. 2.49. Контролює щомісяця батьківську плату за харчування дітей. 2.50. Дотримується педагогічної етики, моральних норм, поважає гідність дітей, їхніх батьків або осіб, які їх замінюють; забезпечує інклюзивне середовище для дітей з особливими освітніми потребами. 2.51. Забезпечує емоційний комфорт дітей, захищає їх від будь-яких форм експлуатації та дій, що шкодять їхньому здоров'ю, а також від фізичного та психічного насильства (булінгу), запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя; забезпечує проведення освітнього процесу відповідно до вимог нормативно-правових актів з безпеки життєдіяльності. 2.52. Проходить обов'язкові періодичні медичні огляди в установленому законодавством порядку. 2.53. Проходить атестацію кожні 5 років, готує свої атестаційні матеріали (досвід роботи, портфоліо, творчий звіт та ін.).

Условия: повний соцпакет

Увага!

Шановні кандидати, звертаємо вашу увагу на платні номери телефонів з кодом 070 (700), 090 (900), а також на прямі короткі мобільні номери. Вартість хвилини розмови з таким номером може становити до 60 грн. Якщо Ви подзвонили за номером телефону вказаному в вакансії, а автовідповідач або людина що відповіла пропонує передзвонити на номер з таким кодом — переконливе прохання, не дзвоніть, щоб не стати жертвою телефонного обману!

Крім того, просимо вас остерігатися вакансій, де потрібне внесення заставної суми або страхового внеску. Пам'ятайте! Будь-яке вкладення коштів, яке потрібно від здобувача, в 90% випадків є шахрайством!

У разі виявлення подібної вакансії натисніть, будь ласка, на кнопку «Скарга», яка знаходиться під текстом кожної вакансії.

Давайте разом позбудемося шахраїв!

Причина скарги *

Опишіть коротко суть скарги *

Шукаєте роботу?

  VIP вакансії

Часто шукають

↑ Вгору