Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Кодекс законів про працю України (КЗпП)
  3. Глава III: Трудовий договiр
  4. Стаття 24. Укладення трудового договору

  Стаття 24. Укладення трудового договору

  Трудовий договiр укладається, як правило, в письмовiй формi. Додержання письмової форми є обов'язковим:

  1) при органiзованому наборi працiвникiв;
  2) при укладеннi трудового договору про роботу в районах з особливими природними географiчними i геологiчними умовами та умовами пiдвищеного ризику для здоров'я;
  3) при укладеннi контракту;
  4) у випадках, коли працiвник наполягає на укладеннi трудового договору у письмовiй формi;
  5) при укладеннi трудового договору з неповнолiтнiм (стаття 187 цього Кодексу);
  6) при укладеннi трудового договору з фiзичною особою;
  7) в iнших випадках, передбачених законодавством України.

  При укладеннi трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або iнший документ, що посвiдчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, - також документ про освiту (спецiальнiсть, квалiфiкацiю), про стан здоров'я та iншi документи.

  Укладення трудового договору оформляється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу про зарахування працiвника на роботу.

  Трудовий договiр вважається укладеним i тодi, коли наказ чи розпорядження не були виданi, але працiвника фактично було допущено до роботи.

  Особi, запрошенiй на роботу в порядку переведення з iншого пiдприємства, установи, органiзацiї за погодженням мiж керiвниками пiдприємств, установ, органiзацiй, не може бути вiдмовлено в укладеннi трудового договору.

  Забороняється укладення трудового договору з громадянином, якому за медичним висновком запропонована робота протипоказана за станом здоров'я.

  Повернутися до змісту КЗпП
  КЗпП України: всі статті

  Шукаєте роботу?

  Шукаєте персонал?

  ↑ Вгору