Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Фахівці
  4. Диспетчер (інформатор)

Диспетчер (інформатор)

Завдання та обов’язки. Забезпечує своєчасний збір, повноту і якість оперативної інформації, що надходить від диспетчерів електроенергетичної системи (ЕЕС) та персоналу енергопідприємств у відповідності із встановленими обсягами і порядком повідомлень. Забезпечує перевірку і оброблення інформації та своєчасне її передавання у відповідності до встановленого порядку відповідальним особам Міністерства палива та енергетики та Національної енергетичної компанії “Укренерго” (НЕК “Укренерго"), іншим особам (за окремим списком) і на Центральний вузол державної системи “Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій” (УІАС НС).

Виконує розпорядження керівництва Міністерства палива та енергетики України і НЕК “Укренерго” про інформування, збір персоналу, термінове передавання по оперативних каналах та інформаційній системі директивних та інформаційних повідомлень. Веде й оформляє за встановленим порядком оперативний журнал, форми звітності та інші документи згідно з переліком. Перевіряє справність технічних засобів, наявність майна, устаткування і документації, що знаходяться на робочому місці. Ознайомлюється зі схемою і режимом роботи об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України, а також зі станом основного устаткування системи, диспетчерського зв’язку, станом засобів відображення і передавання оперативної інформації про великі порушення. Забезпечує перевірку й контроль дієздатності засобів приймання і оброблення інформації, оповіщення по системі ЦО.

Фіксує порушення в оперативному журналі, повідомляє про них старшому черговому диспетчеру зміни, домагається найшвидшого усунення несправностей. Веде оперативний контроль за: паливозабезпеченням станцій, які наближаються до неприпустимо низьких залишків палива або які працюють на таких залишках; дотриманням встановлених граничних режимів водосховищ Дніпровського каскаду і Дністровської ГЕС; відсутністю порушень режиму основної мережі ОЕС України. Контролює послідовність пусків і зупинок блоків ТЕС і АЕС, споживання електроенергії ЕЕС, обленерго, сумарне покриття навантаження станціями відносно виконання заданих графіків навантаження.

Вчасно повідомляє керівництво НЕК “Укренерго”, керівництво Міністерства палива та енергетики України, управління Державної інспекції з експлуатації електростанцій та мереж, а також інших осіб згідно з переліком про нещасні випадки про всі факти ненормальних дій або порушень оперативної дисципліни персоналом, про всі аварії загасання споживачів і ненормальності в роботі основного устаткування згідно “Регламенту повідомлень...” Міністерства палива та енергетики України. Отримавши сигнали з Кабінету Міністрів та з Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій і захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, керується “Інструкцією відповідального чергового Міністерства палива та енергетики України” і суворо виконує її вимоги.

Отримавши донесення про прогноз, факт, розвиток надзвичайних ситуацій на об’єктах енергетики та ліквідацію їх наслідків, керується наказами Міністерства палива та енергетики України. Під час аварій і катастроф, що виникли на об’єктах галузі і відповідають Тимчасовому класифікатору надзвичайних ситуацій, підготовляє донесення і після затвердження його керівником Міністерства палива та енергетики України передає це донесення Кабінету Міністрів України, використовуючи технічні засоби УІАС НС. Бере участь у проведенні протиаварійних тренувань, у виробничих нарадах диспетчерської служби НЕК “Укренерго”, виконує обов’язки щодо охорони праці.

Виконує завдання начальника диспетчерської служби (ДС) або його заступника, співпрацює з керівництвом служби в справі організації безпечних і нешкідливих умов праці. Особисто вживає заходів щодо відвертання будь-якої виробничої ситуації, що загрожує життю і здоров’ю оточуючих, повідомляє про виявлену небезпеку безпосередньому керівнику (старшому черговому диспетчеру в зміні) і керівництву ДС.

Повинен знати: тимчасовий класифікатор надзвичайних ситуацій; тимчасовий регламент подання інформації в рамках УІАС НС і табель термінових донесень з питань попередження і дій у випадках аварій і катастроф на підприємствах галузі; основні заходи, передбачені планами цивільної оборони і технічного прикриття об’єктів енергетики в мирний і воєнний час; схему основної мережі ОЕС України, її вузькі місця і режими роботи; структуру експлуатації електричної мережі та електростанцій України; функції і відповідальність окремих експлуатаційних підприємств, організацію оперативно-диспетчерського керування в ОЕС України; формування і передавання інформації; види енергоресурсів і умови паливопостачання теплових станцій, критерії надійності за умовами паливозабезпечення; технічні і експлуатаційні дані теплосилового і електричного устаткування блочних станцій (котлів, турбін, генераторів тощо); електричні схеми комутації електростанцій і підстанцій основної мережі ОЕС України; техногенну небезпеку АЕС і ТЕС, її критерії; основні знання про допустимі режими роботи ГЕС Дніпровського й Дністровського каскадів в нормальних і аварійних режимах, режими форсованого спрацьовування, техногенну небезпеку ГЕС; технічні характеристики основного устаткування вузлових підстанцій основної мережі (автотрансформаторів, трансформаторів, вимикачів); призначення і принципи дії станційного й мережного релейного захисту, системи автоматичного регулювання частоти і перетікання потужності (АРЧП), системної протиаварійної автоматики і обслуговуючих її каналів; Правила технічної експлуатації станцій та мереж згідно із затвердженими обсягами; інструкції, положення НЕК “Укренерго"; Правила безпечної експлуатації електроустановок згідно з затвердженими обсягами; Інструкцію з розслідування та обліку технологічних порушень на об’єктах електроенергетики і в об’єднаній енергетичній системі України ; директивні матеріали, накази, правила згідно з переліком диспетчерського пункту (ДП); схему зв’язку, правила користування всіма засобами зв’язку й технічними засобами інформаційної системи, що знаходяться в розпорядженні чергового персоналу ДП НЕК “Укренерго"; інструкції ЦО.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи в галузі виробництва й розподілу електроенергії — не менше 1 року.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору