Акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. ВИПУСК 27. Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва

ВИПУСК 27. Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва

Випуск 27 "Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі - ДКХП) опрацьовано відповідно до Методичних рекомендацій щодо розроблення ДКХП з уточненням кваліфікаційних характеристик професій робітників з урахуванням змін і доповнень до змісту робіт, які виникли під впливом упровадження досягнень науки, техніки, технології, організації виробництва та праці, нових вимог до якості продукції. У Випуску враховано нові вимоги щодо розроблення кваліфікаційних характеристик і одночасно збережено наступність, традиції застосування і особливості будови Випуску 25 Единого тарифно-квалификационного справочника (далі - ЕТКС) видання 1986 р.

До Випуску внесено відповідні доповнення та зміни до змісту окремих кваліфікаційних характеристик.

За відсутністю на підприємствах хімічної та нафтохімічної галузей промисловості Міністерства промислової політики України видів робіт та відповідних професій до чинного Випуску не включено такі професії, які раніше входили до Випуску 25 ЕТКС видання 1986 року: "Апаратник азотування", "Апаратник виробництва борної кислоти", "Апаратник виробництва гальмової рідини та антифризу", "Апаратник виробництва гідросульфіту натрію", "Апаратник виробництва диметилтерефталату", "Апаратник виробництва діоксиду хлору", "Апаратник виробництва диціандіаміду", "Апаратник виробництва жовтого фосфору", "Апаратник виробництва контактної маси", "Апаратник виробництва корунду", "Апаратник виробництва кремній-органічних лаків", "Апаратник виробництва кріоліту", "Апаратник виробництва металевого натрію", "Апаратник виробництва миш'яковистих солей", "Апаратник виробництва надперикису калію", "Апаратник виробництва нейтрального кремнегелю", "Апаратник виробництва регенеративних речовин", "Апаратник виробництва силікагелів", "Апаратник виробництва сульфомасел та отрутохімікатів", "Апаратник виробництва фенілметилуретилану", "Апаратник виробництва фоспору", "Апаратник виробництва фосфорних сполук", "Апаратник виробництва фтористого натрію", "Апаратник виробництва ціанистих металів", "Апаратник виробництва червоного фосфору", "Апаратник відпалу кристалів корунду", "Апаратник десублімації", "Апаратник з насмоктування діафрагм", "Апаратник із збирання та збагачення шламу", "Апаратник імідування", "Апаратник контактування", "Апаратник нітрозного процесу", "Апаратник одержання гексахлорбензолу", "Апаратник одержання трихлорпропану та дихлоргідрину", "Апаратник одержання фотогіпосульфіту", "Апаратник приготування амальгами натрію", "Апаратник рафінування лужних металів", "Апаратник рекристалізації", "Апаратник фарбування галуну", "Вибірник металевого натрію", "Виробник пристроїв дай вирощування монокристалів", "Збирач ртуті", "Перезарядник контактних апаратів", "Різальник металевого натрію", "Формувальник пакетів".

Кваліфікаційні характеристики професій робітників розроблено відповідно до шестирозрядної сітки кваліфікаційних розрядів. Розряди робіт встановлено відповідно до їх складності без урахування небезпечних і шкідливих виробничих факторів, важких умов праці.

Робітники, крім завдань, обов'язків та знань, які передбачено відповідними кваліфікаційними характеристиками, повинні знати, виконувати та додержуватись правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, відповідні підготовчі і завершальні роботи на початку і в кінці робочого дня (зміни).

Порядок застосування кваліфікаційних характеристик, присвоєння і підвищення розрядів, внесення змін і доповнень викладено у Загальних положеннях Випуску 1 ДКХП "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників", затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року N 336.
Повернутися до списку випусків

Якщо вам потрібен персонал розміщуйте безкоштовно вакансію на сайті!

Розміщення вакансії

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

Інші документи:

КЗпП (Кодекс законів про працю України)

Електронна версія кодексу законів про працю України (КЗпП) на рус. і укр. мовах

ДКХП України

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, 87 випусків online.

Класифікатор професій 2007р.

В класифікатор професій вже внесені всі правки, видані після 2005 року

Бланки кадрових звітів

Бланки всіх основних звітів, які кадровик зобов'язаний здавати в два фонди

Положення про відділи

Приклади положень про відділи, про прийом / звільнення, положення про персонал

Бланки трудових наказів

Бланки найпоширеніших наказів, необхідних в роботі кадровику

Трудові угоди

Приклади різних видів трудових угод для компаній різних сфер

↑ Вгору