Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. ВНЗ України. Довідник абітурієнта
  3. Кримський агротехнологічний університет (КАТУ)

  Кримський агротехнологічний університет (КАТУ)

  Поставити питання

  Рівень акредитації: ІV

  Форма власності: державна

  Адреса: м. Сімферополь, п. Аграрне, ПФ НУБіП "КАТУ"

  Телефон/факс: (0652) 227-267, (0652) 263-752

  Сайт: agrouniver.com

  • Наявність безкоштовного навчання:
  • Наявність платного навчання:
  • Наявність військової кафедри:
  • Наявність гуртожитка:
  • Аспірантура, докторантура:
  • Післядипломна освіта:

  Опис: Університет підтримує стійкі міжнародні контакти з реалізації наукових проектів, стажування викладачів і студентів у зарубіжних університетах і на сільськогосподарських фермах і в фірмах. Щорічно виїжджають на виробничу практику 100-150 студентів в аграрні підприємства Великобританії, Франції, Ірландії, Німеччини, Швеції. Сьогодні університет - це навчально-науково-виробничий комплекс, в якому працюють більше тисячі співробітників і навчається понад 5 тис. студентів. Навчальний процес і наукові дослідження забезпечують понад 300 наукових і науково-педагогічних працівників, з них 46 докторів наук, професорів, 189 кандидатів наук, доцентів, 27 Заслужених діячів науки і техніки, Заслужених працівників освіти, 18 академіків і членів-кореспондентів різних академій наук. У вузі сформувалося 15 наукових шкіл, в яких підготовлено сотні докторів і кандидатів наук, близько 50 тисяч фахівців різного профілю. Більше 500 з них - іноземні громадяни, які працюють в 48 країнах світу. У вузі підвищили кваліфікацію більше 25 тисяч фахівців різних професій і посадових категорій. В останні роки університет трансформувався в вуз, в якому ведеться підготовка фахівців з принципово новими можливостями, що відповідають вимогам світових стандартів. Істотно збільшилися ці можливості у підготовці кадрів нової орієнтації за рахунок входження вузу до складу НАУ - нині Національного університету біоресурсів і природокористування України - провідного вищого навчального закладу аграрного профілю країни. Університет, набувши статусу дослідницького ВНЗ, готує кадри на основі інтеграції навчальної, науково-дослідної та інноваційної діяльності як головної умови підвищення рівня підготовки фахівців здатних прискорити впровадження досягнень науково-технічного процесу в агропромислову та природоохоронну галузі.

  Форми навчання: денна, очна, заочна форми навчання

  Типи освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр, спеціаліст та магістр

  Перелік факультетів: - економічний факультет; - агрономічний факультет; - факультет землеустрою та геодезії; - факультет ветеринарної медицини; - факультет механізації виробництва і технології переробки сільгосппродукції; - факультет лісового, садово-паркового і мисливського господарства

  Інформація для абітурієнтів

  Наявність підготовчих курсів для вступу до ВНЗ: проходять підготовчі курси

  Перелік документів, необхідних для вступу до ВНЗ: www.csau.crimea-ua.com/misc/files/pravila-priema-2014.pdf

  Термін подачі документів для вступу до ВНЗ: 20 червня - 15 липня

  Додаткова інформація: У вузі функціонують за 25 науковими спеціальностями аспірантура і докторантура, здійснюється захист кандидатських і докторських дисертацій з економічних, технічних і сільськогосподарських наук. Навчальний процес здійснюється висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом на 38 кафедрах і 23 їх філіях в сільськогосподарських і промислових підприємствах, організаціях і науково-дослідних установах 8 факультетів і в гуманітарному навчально-науковому центрі. В університеті студенти технологічних спеціальностей мають можливість одночасно отримати другу вищу освіту за спеціальностями: "Економіка підприємств" або "Облік і аудит", за скороченою програмою за рахунок заліку дисциплін, що вивчаються за першою спеціальністю. Університет представляє студентам можливість отримання військового вищої освіти з присвоєнням офіцерського звання. Для старшокласників та майбутніх абітурієнтів працює відділення довузівської підготовки. Навчання студентів проводиться в навчальних та наукових лабораторіях кафедр, в спеціалізованих аудиторіях, навчальних фермах, дослідних ділянках і полях навчального господарства та базових підприємств. До послуг студентів - наукова бібліотека з фондом понад 500 тисяч примірників навчальної, наукової та художньої літератури і читальні зали з комп'ютерним забезпеченням і виходом в інтернет у навчальних корпусах та гуртожитках на 450 місць. У вузівському містечку працюють їдальня та буфети в гуртожитках на 500 посадочних місць, студентське кафе, продовольчі магазини, а також інші необхідні служби. У літній період організовується відпочинок у мальовничих куточках узбережжя Чорного моря: у Форосі на ПБК, Новому Світі і пляжах Прибрежненського коледжу. У Палаці студентів функціонують 18 художніх колективів, серед яких народний студентський хор, ансамблі хореографії, вокалу, народних інструментів, студії: вокально-інструментальна, театральна, художнього слова та сучасного танцю. На кафедрі фізичного виховання та охорони здоров'я і в спортклубі працюють 14 спортивних секцій.

  Примітка: для більш повної і детальної інформації стосовно діяльності, терміну і умов прийому абітурієнтів в учбовий заклад звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації ВНЗ.


  ↑ Вгору