UARU
Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Робiтники
  4. Жарівник

Жарівник

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Веде процес вологотеплового оброблення м’язги у жаровнях різних систем і конструкцій. Обслуговує жаровні, зволожувальні та розподільні шнеки, конденсаційні горщики та інше устаткування. Стежить за роботою жаровень, механізмів транспортування, аспіраційних систем, магнітного захисту. Відбирає проби на аналіз. Ліквідує недоліки в роботі жаровень, регулює режим вологотеплового оброблення м’язги за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та висновків лабораторних аналізів. Контролює вологість та тонкість помелу м’язги, що подається у жаровню, вологість і структуру м’язги, що виходить із жаровень.

Повинен знати: технологію приготування м’язги й вологотеплові режими оброблення різноманітних олійних культур; спосіб отримання пелюстка та крупки для подальшого оброблення (естракції чи пресування); види, призначення, принцип роботи контрольно-вимірювальних приладів; прийоми та методи органолептичного визначення якості м’язі; будову і правила безпечного обслуговування устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду — не менше 1 року.


5-й розряд

Завдання та обов’язки. Веде процес вологотеплового оброблення м’язги в жаровнях різних систем і конструкцій. Веде розрахунок кількості м’язги, що подається в жаровню, кількості вологи на зволожування (тиску пари), виходу м’язги. Забезпечує рівномірне надходження м’язги в чани жаровень і регулює режими вологотеплового оброблення м’язги. Стежить за роботою перепускних клапанів, за аспірацією чанів жаровні, температурою м’язги, тиском пари, конденсаційною системою, висотою шару м’язги у чанах жаровні візуально та за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Регулює режим технологічного процесу приготування м’язги та налагоджує роботу технологічного устаткування.

Визначає органолептичним та хімічним методами готовність м’язги до пресування. Контролює структуру м’язги, що поступає на преси, якість олії, навантаження пресів попереднього та остаточного віджиму олії. Координує роботу шеретувально-віяльного та пресового відділень. Запускає і зупиняє основне та допоміжне устаткування, очищає установки магнітного захисту, стежить за механізмами транспортування.

Повинен знати: технологію приготування м’язги, методи визначення вологості м’язги; теплові режими приготування м’язги з насіння олійних культур; методи органолептичного визначення якості м’язги, фізико-хімічні процеси вологотеплового оброблення м’язги; правила регулювання, контролю теплового оброблення; правила налагоджування та регулювання обслуговуваного устаткування, схему комунікацій; якісні та кількісні показники режиму роботи технологічного устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж робота за професією жарівника 4 розряду — не менше 1 року.


Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору