Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Професiонали
  4. Інженер з експлуатації газорозподільних станцій

Інженер з експлуатації газорозподільних станцій

Завдання та обов’язки. Керує роботою персоналу, зайнятого експлуатацією і ремонтом обладнання. Забезпечує безперебійну подачу газу споживачам згідно з планом і встановленим режимом шляхом організації проведення профілактики, перевірки і ремонту обладнання у встановлені терміни і згідно з вимогами діючих норм і правил. Дотримується правил технічної експлуатації та безпечного ведення робіт під час експлуатації та проведення ремонтних та профілактичних робіт на ГРС. Здійснює контроль за перебігом і якістю ремонтних та профілактичних робіт на ГРС. Складає плани і графіки ремонтно-профілактичних робіт і випробувань та подає їх начальнику ЛЕС.

Вносить зміни в технологічні схеми, систему автоматики і захисту на ГРС. Готує пропозиції і виконує план організаційно-технічних заходів щодо підвищення продуктивності праці, надійності роботи обладнання, вдосконалення організації ремонту, механізації та автоматизації трудомістких робіт. Утримує в справному стані посудини, що працюють під тиском, запірну арматуру, трубопроводи, електрообладнання, колодязі, огородження тощо. Проводить періодичні огляди та випробування посудин, котлів, підіймальних механізмів, арматури, трубопроводів згідно з діючими нормами і правилами. Веде оперативно-технічну документацію з експлуатації, ремонту, налагодження і випробування обладнання ГРС.

Подає начальнику ЛЕС заявки на матеріали та запасні частини, необхідні для експлуатації і ремонту; одержує їх і веде облік наявності та витрат. Бере участь у прийманні в експлуатацію обладнання і апаратури ГРС. Здійснює технічну підготовку персоналу. При аваріях і пожежах виявляє характер, розміри і причини пошкоджень, усуває виявлені неполадки і дефекти.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з експлуатації газорозподільчих станцій; будову і технологічну схему ГРС; технологію транспортування газу; правила технічної експлуатації магістральних газопроводів і газорозподільчих станцій; системи автоматики, телемеханіки і керування, які використовуються на газорозподільчих станціях; основи економіки, організації виробництва, праці та керування; основи трудового законодавства; навички роботи з персоналом; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Провідний інженер з експлуатації газорозподільчих станцій: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з експлуатації газорозподільчих станцій I категорії не менше 2 років. Інженер з експлуатації газорозподільчих станцій I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра — без вимог до стажу роботи, для спеціаліста — стаж роботи за професією інженера з експлуатації газорозподільчих станцій II категорії не менше 2 років, для бакалавра — не менше 3 років. Інженер з експлуатації газорозподільчих станцій II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації: для спеціаліста — без вимог до стажу роботи, для бакалавра — стаж роботи за професією інженера з експлуатації газорозподільчих станцій не менше 2 років. Інженер з експлуатації газорозподільчих станцій: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору